Podsumowali Miejskiego Rzecznika Konsumentów
access_time 2007-03-28 16:45:13
Blisko 300 spraw trafiło w minionym roku do biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów - wynika z wyliczenia przeprowadzonego przez Urząd Miasta. Ponieważ część interwencji pozostało do realizacji z roku poprzedniego ogółem Biuro zajmowało się w minionym roku 384 sprawami, a jego pracownicy udzielili osobiście lub telefonicznie około 8500 porad.

tech Kilkaset spraw zgłosili w formie pisemnych wniosków w minionym roku tarnowianie w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Liczba udzielonych telefonicznie lub osobiście porad sięgnęła blisko 8 500. Podobnie jak w latach poprzednich wiele prowadzonych spraw dotyczyło reklamacji obuwia oraz usług, w szczególności remontowo - budowlanych, jednakże coraz częściej do Biura trafiają sprawy dotyczące zakupu samochodów lub mieszkań u developera, bądź też sprawy z zakresu ubezpieczeń, turystyki, telekomunikacji, zdarzały się również interwencje w sprawie usług serwisowych samochodów.

W większości przypadków Biuro występowało do przedsiębiorcy celem uzyskania stosownych wyjaśnień i doprowadzenia do załatwienia sprawy zgodnie z wolą konsumenta, w oparciu o stosowne przepisy.

Łączna wartość załatwionych pozytywnie dla konsumentów spraw w przeliczeniu na gotówkę wyniosła: około 180 000 złotych (w 1999 r. 9.000 zł, w roku 2000 - 90.800 zł, w roku 2001 – 88.000, w roku 2002 – 196.000 zł, w roku 2003 - 205.000 zł, w roku 2004 – 390.000 zł, w roku 2005 – 150.000 zł).

W kilkudziesięciu przypadkach konsumenci zgłaszali do Biura nieuzasadnione reklamacje, zdarzały się jednak i takie sytuacje, gdy działania mediacyjne Rzecznika nie przynosiły skutku, lub konsumenci ograniczali swoją interwencję do zgłoszenia sprawy, nie interesując się dalszym przebiegiem postępowania.
W 13 przypadkach skierowano wnioski do Sądu Grodzkiego w Tarnowie o ukaranie przedsiębiorców w związku nie wypełnieniem spoczywającego na nich obowiązku udzielenia Rzecznikowi wyjaśnień i informacji oraz nie ustosunkowania się do uwag i opinii Rzecznika w kierowanych do przedsiębiorców pismach. W sprawach tych ukarano przedsiębiorców karami grzywny na łączną kwotę, wraz z kosztami sądowymi, około pięciu tysięcy złotych.

Zdaniem prezydenta Ryszarda Ścigały ubiegłoroczne statystyki pokazują, że instytucja Miejskiego Rzecznika Konsumentów nie tylko sprawdza się w praktyce, ale i wciąż potrzebna jest mieszkańcom Tarnowa. Dowodzi tego na przykład ciągły wzrost liczby udzielanych porad. Wydaje się, że świadomość praw konsumentów stale rośnie, nie tylko u nich samych, lecz również wśród przedsiębiorców i handlowców.
Najważniejsze według Ryszarda Ścigały zadania Biura na rok bieżący to, oprócz prowadzenia spraw zgłaszanych przez konsumentów, również zapewnienie bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, a także prowadzenie jak najszerzej rozumianej akcji edukacyjnej, począwszy od organizowanych wspólnie z pedagogami zajęć w przedszkolach, poprzez pogadanki w szkołach i instytucjach, do szkoleń dla przedsiębiorców.

Niemałą rolę w propagowaniu tej działalności mają do odegrania również media, zwłaszcza lokalne. Taka współpraca przynieść może liczne korzyści potrzebującym pomocy mieszkańcom miasta.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A