Dyrektor Targowisk wyłoniony
access_time 2007-04-20 14:59:28
Jacek Chrobak obejmie 23 kwietnia stanowisko dyrektora Targowisk Miejskich. 19 kwietnia rozstrzygnięty został konkurs, w którym Jacek Chrobak okazał się lepszy od dwóch kontrkandydatów.

Nowym dyrektorem Targowisk Miejskich w Tarnowie będzie od 23 kwietnia Jacek Chrobak, który okazał się najlepszy spośród trójki kandydatów biorących udział w konkursie na to stanowisko.

Konkurs na stanowisko dyrektora ogłoszono w ostatnich dniach lutego. Wśród warunków, które musieli spełnić kandydaci znalazły się m.in.: wykształcenie wyższe o specjalności: zarządzanie nieruchomościami lub ekonomia, a także posiadanie łącznie co najmniej pięcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej dwuletniego na stanowiskach urzędniczych, lub na kierowniczych stanowiskach państwowych.

Wszyscy trzej kandydaci, którzy złożyli oferty spełnili wymogi formalne i zostali zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu, czyli rozmowy kwalifikacyjnej. 19 kwietnia komisja konkursowa wybrała Jacka Chrobaka.
Jacek Chrobak jest tarnowianinem, ma 48 lat, ukończył III LO w Tarnowie oraz Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Pracował m.in. w tarnowskim OHP, „Empiku” oraz prowadził własną działalność gospodarczą.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A