Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych PM
access_time 2006-11-15 15:00:00
Pałac Młodzieży w Tarnowie rozstrzygnął trzy konkursy ekologiczne organizowane w tym roku. Jury przyznało wyróżnienia i wyłoniło zwycięzców. Poniżej publikujemy dokładne wyniki "Nasze środowisko i my", "Zrób coś sam – Zegar ekologiczny", "Odpad ekologiczny"
Komisja w składzie:

Marek Kaczanowski
- Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa
Anna Kolendo - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa
Agnieszka Wojtanowska - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa
Grażyna Tarnowska - Pałac Młodzieży w Tarnowie
Stanisława Kumorek - galeria „pałac”- Pałac Młodzieży w Tarnowie

po dokonaniu oceny 185 nadesłanych prac postanowiła przyznać:

w konkursie - NASZE ŚRODOWISKO I MY

NAGRODA

Aleksander Wicher – lat 12
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie
Opiekun artystyczny - Teresa Szydłak

NAGRODA
Natalia Król – lat 10
Ewelina Kapusta – lat 10
Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnowie
Opiekun artystyczny – Bernadetta Czermak

WYRÓŻNIENIE
Kinga Baka
Natalia Duź
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie
Opiekun artystyczny – Piotr Tabiasiński

WYRÓŻNIENIE
F.Szarek – lat 12
Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnowie

WYRÓŻNIENIE
Przemysław Kazek –lat 9
Dom Dziecka nr 2 w Tarnowie
Opiekun artystyczny – Anna Maślak

WYRÓŻNIENIE
Justyna Kozak – lat 12
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie

WYRÓŻNIENIE
Aleksandra Litera – lat 12
Sylwia Szatko – lat 12
Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnowie
Opiekun artystyczny – Piotr Tabiasiński

Konkurs - ZEGAR EKOLOGICZNY

NAGRODA SPECJALNA

Jarosław Korus
IV Technikum w ZSME w Tarnowie

NAGRODA
Jarek Katarzyna
Gimnazjum nr 6 w Tarnowie
Opiekun artystyczny – Małgorzata Wróbel

NAGRODA
Klaudia Jędryka - lat 11
Szkoła Podstawowa nr 8 w Tarnowie
Opiekun artystyczny – Danuta Skwarło

WYRÓŻNIENIE
Anna Jarek – lat 14
Wioleta Góral – lat 14
Gimnazjum nr 6 w Tarnowie
Opiekun artystyczny – Małgorzata Wróbel

WYRÓŻNIENIE
Aleksandra Skórka – lat 11
Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnowie
Opiekun artystyczny – Jolanta Barwacz

WYRÓŻNIENIE
Aleksandra Barnaś – lat 11
Joanna Galus – lat 11
Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnowie
Opiekun artystyczny – Bernadetta Czermak

PRACA ZAKWALIFIKOWANA NA WYSTAWĘ – Małe Wyróżnienie
Katarzyna Kuraś – lat 15
Dominika Choma – lat 15
Gimnazjum nr 6 w Tarnowie
Opiekun artystyczny – Małgorzata Wróbel

Konkurs - ODPAD EKOLOGICZNY

NAGRODA SPECJALNA
Anna Jarek - lat 14
Wioleta Góral lat 14
Gimnazjum nr 6 w Tarnowie
Opiekun artystyczny – Małgorzata Wróbel
( dwie prace)

NAGRODA
Łukasz Mróz – lat 8
Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnowie
Opiekun artystyczny – Katarzyna Mróz

NAGRODA
Daria Dobek – lat 12
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie

NAGRODA
Emanuela Zachara – lat 12
Szkoła Podstawowa nr 1w Tarnowie
Opiekun artystyczny – Teresa Szydłak

WYRÓŻNIENIE
Ewelina Lekka – lat 12
Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnowie
Opiekun artystyczny – Bernadetta Czermak

PRACA ZAKWALIFIKOWANA NA WYSTAWĘ – Małe Wyróżnienie
Piotr Molczyk – lat `12
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie
Opiekun artystyczny- Teresa Szydłak

PRACA ZAKWALIFIKOWANA NA WYSTAWĘ – Małe Wyróżnienie
Natalia Kosiba – lat 11
Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnowie
Opiekun artystyczny – Bernadetta Czermak

PRACA ZAKWALIFIKOWANA NA WYSTAWĘ – Małe Wyróżnienie
Justyna Kurek – lat 10
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie

PRACA ZAKWALIFIKOWANA NA WYSTAWĘ – Małe Wyróżnienie
Paula Żurowska – lat 10
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie

Gratulujemy laureatom i ich opiekunom artystycznym oraz wszystkim uczestnikom konkursów promujących ochronę środowiska.
Podsumowanie, na które serdecznie zapraszamy laureatów oraz przedstawicieli szkół biorących udział w konkursach odbędzie się 14.11.1006r. o godz. 11.00 w Pałacu Młodzieży w Tarnowie ul. Piłsudskiego 24

%%br%%
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A