Światowy dzień rzucania palenia
access_time 2006-11-16 22:56:00
Taki dzień jak Światowy Dzień Rzucania Palenia i kampanie prowadzone przy tej okazji to odpowiedź na alarmujące szacunki Światowej Organizacji Zdrowia, która podaje, iż z powodu palenia tytoniu na całym świecie umiera dziennie prawie 14.000 ludzi.
W newsie znajduje się link do dokładnej informacji i terminach badań
Powodem tych przedwczesnych zgonów i chorób prowadzących do inwalidztwa są toksyczne substancje zawarte w dymie tytoniowym, m. in. nikotyna, tlenek węgla, cyjanowodór, aceton, arsen, piren, kadm, toluen, polon, metanol i wiele innych, w sumie 4.000 związków chemicznych. Ich działanie uszkadza naczynia krwionośne, prowadząc do zawałów serca i udarów mózgu, niszczy strukturę drzewa oskrzelowego, skutkiem czego palacze chorują bardzo często na rozedmę płuc oraz powoduje zmiany rakotwórcze w obrębie płuc, krtani, nerek i trzustki.

Mając świadomość jak wielkie spustoszenia dokonują się w organizmie osób palących i przebywających w towarzystwie palaczy, naukowcy i przedstawiciele świata medycznego oraz organizacje rządowe i pozarządowe na całym świecie od lat prowadzą działania informacyjne i zabiegają o wprowadzanie rozwiązań legislacyjnych dotyczących zmniejszenia konsumpcji tytoniu. Polska w tym względzie nie pozostaje w tyle, a uchwalona w 1995 roku Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych i wprowadzone do niej późniejsze zmiany oraz Program ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce na lata 2002-2006, który stanowi integralną część Narodowego Programu Zdrowia, czynią nasze ustawodawstwo przeciwtytoniowe jednym z najnowocześniejszych w świecie. Efektem zainicjowanych w 1991 roku w Polsce i systematycznie kontynuowanych wzmożonych wysiłków czynionych na rzecz przeciwdziałania nikotynizmowi jest zmniejszenie zachorowalności na schorzenia wynikające z inhalacji dymem tytoniowym, zmniejszenie odsetka palaczy, zwłaszcza wśród mężczyzn (z 52% 1990 r. do 39% w 2003 r.) oraz zmniejszenie liczby wypalanych papierosów (z ok. 100 mld w 1990 r. do ok. 80 mld w 2000 r.).

Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego, które od 7 lat koordynuje przebieg kampanii antynikotynowych w Małopolsce, rokrocznie podejmuje nowe wyzwania, w celu uzyskania społecznego zainteresowania i poparcia dla prowadzonych działań. Do tradycyjnych już propozycji przygotowanych z myślą o osobach palących i ich rodzinach należy oferta bezpłatnych badań profilaktycznych, którą przygotowano wspólnie z lokalnymi zakładami opieki zdrowotnej. Nowością jest konkursowy przegląd pokazów multimedialnych o tematyce antynikotynowej, ogłoszony w szkołach gimnazjalnych i średnich z terenu miasta Tarnowa oraz placówek należących do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Nadesłane prezentacje są całkowicie autorskimi pracami młodzieży, zrealizowanymi według własnych koncepcji i na miarę dostępnych środków, a ich poziom oraz pomysłowość w potraktowaniu tematu zasługują na uwagę. W finałowych zmaganiach publiczność zgromadzona w Kinie „Marzenie” w Tarnowie będzie mogła obejrzeć 8 najciekawszych prezentacji multimedialnych, wyłonionych w I etapie konkursu, a jury oceni i przyzna atrakcyjne nagrody.

Imprezie towarzyszyć będzie również wręczenie Certyfikatów Małopolskiej Sieci Szkól Promujących Zdrowie, do grona którego włączone zostaną kolejne placówki oświatowo-wychowawcze wyróżniające się w swoich środowiskach lokalnych aktywną pracą na rzecz szeroko pojmowanego zdrowia.

Wszystko rozpocznie się w najbliższy czwartek, 16 listopada, o godzinie 10:30.

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA NA TEMAT BADAŃ znajduje się w pliku Word, pod tym linkiem
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A