Konferencja prasowa przed jutrzejszymi obradami Rady Miasta
access_time 2007-04-25 16:11:35
Dziś w gmachu Urzędu Miasta Tarnowa odbyła się konferencja prasowa zapowiadające jutrzejsze spotkanie Rady Miasta.

Na konferencji prasowej obecni byli zastępcy Prezydenta Miasta: Dorota Skrzyniarz, Henryk Słomka-Narożański, Kazimierz Koprowski oraz Skarbnik Miasta Witold Golemo. Początek spotkania został zdominowany tematem Roku Tadeusza Tertila.

Przypomnijmy, że Rada Miasta uchwałę ustanawiającą bieżący rok rokiem Tertila podjęła 22 lutego. Wydarzenia związane z przypomnieniem sylwetki tego wielkiego w historii miasta Prezydenta Tarnowa i uczczeniem jego pamięci rozłożone są w czasie na okres od maja do listopada.
Najbliższe z nich będzie miało miejsce już 8 maja, kiedy to w godzinach od 10:00 do 13:00 w Sali Lustrzanej na ul. Wałowej odbędzie się sympozjum popularnonaukowe poświęcone patronowi bieżącego roku zatytułowane "Tarnów w czasach burmistrza T. Tertila".

Wśród zaplanowanych przez władze miasta wydarzeń związanych z Rokiem Tadeusza Tertila znalazły się również: Rajd Rowerowy poświęcony pamięci Burmistrza Taeusza Tertila, wystawa osiągnięć współczesnej techniki i nauki stworzonej i wykorzystywanej w Tarnowie, heppening historyczny pt. "Tadeusz Tertil - burmistrz idei", Uroczystości jubileuszowe Roku Tertilowskiego (30.10) oraz bieg "Memoriał Tadeusza Tertila". Rada Miasta postanowiła również zająć się renowacją podupadłego obecnie nagrobka Tertilów, co kosztować ma około 20 tysięcy złotych.

Kolejnym ważnym punktem porządku dzisiejszej konferencji było przedstawienie budżetu Tarnowa za rok 2006. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedłożony jej dokument zawierający dokładne wyliczenia wpływów i wydaktów miasta zaopiniowała pozytywnie; przedłożyła także radnym wniosek o udzielenie Prezydentowi Ścigale absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasta Tarnów.

Skarbnik Miasta Witold Golemo o budżecie 2006:


lub->POBIERZŁącznie dochody Gminy Miasta Tarnowa wyniosły w ubiegłym roku 333 075 184,21 złotych, co stanowiło 101,11% uchwalonego planu. Budżet uchwalono 26 stycznia 2006 roku, Rada Miejska w kolejnych miesiącach dokonała siedmiu zmian uchwały. 51,2% dochodów stanowiły dotacje i subwencje z budżetu państwa, pozostałe dochody pochodziły z: podatków (w tym udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych) – 35,7%, opłat – 2,6%, dochodów z majątku gminy – 2,4%, dotacji z funduszy celowych i dotacji samorządów terytorialnych – 1,7%, środków z funduszy zewnętrznych – 1,7% oraz innych źródeł ( np. grzywien i kar, opłat eksploatacyjnych na placach targowych, opłat parkingowych, odsetek od nieterminowych wpłat) – 4,7%. Wydatki Gminy Miasta Tarnowa na rok 2006 określono w uchwale budżetowej na 359 820 843 złote. ostatecznie wykonanie wydatków ogółem wyniosło 358 287 814,64 złote. Dług Gminy Miasta Tarnowa na koniec minionego roku wynosił 133 miliony złotych i był o 32 miliony wyższy niż w dniu 3 grudnia 2005 roku. Planowane zadłużenie gminy na koniec bieżącego roku wynieść ma 126 milionów złotych.

Na konferencji poruszono następnie kwestię planów realizacji "Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób Społecznych na lata 2007 - 210". Jeśli program zostanie zatwierdzony przez Radę Miejską, w tym roku z budżetu Tarnowa zostanie na niego przekazana kwota ponad 317 tysięcy złotych.

W związku z rozbudową osiedla Zielonego oraz planowanym przebiegiem autostrady z zachodu na wschód kraju, planowane jest powstanie nowego komisariatu policji. Ma on być umiejscowiony w okolicy nowopowstałej jednostki Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Błonie. Jak na razie nie wiadomo, czy załogę tego komisariatu stanowić będą pracujący dotąd funkcjonariusze, czy też tarnowska Policja utworzy nowe etaty.

Kazimierz Koprowski o planowanym komisariacie:


lub->POBIERZKonferencja prasowa Urzędu Miasta zakończyła się informacjami na temat czekającego nas długiego weekendu. Jak zauwałył Zastępca Prezydenta Miasta Henryk Słomka-Narożański, nie będzie to czas wolny dla pracowników urzędników. Urząd Miasta pracował bowiem będzie we wszystkie dni oprócz 1 i 3 maja. W poniedziałek 30 kwietnia oraz w środę 2 maja Tarnowianie mogą załatwiać swoje sprawy w normalnych godzinach pracy Urzędu.

Przedstawiono również planowany przebieg obchodów dnia 3 maja.
O godzinie 12:00 w Bazylice Katedralnej zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny.
O 13:30 pod Grobem Nieznanego Żołnierza odśpiewany zostanie Hymn państwowy; przemówią Prezydent Miasta oraz Starosta Tarnowski. Później pod pomnikiem złożone zostaną kwiaty. Przewidziany jest również koncert orkiestry dętej Zakładów Azotowych
O 14:00 w Sali Lustrzanej rozpocznie się koncert Violetty Naryckiej (wstęp wolny). O 16:00 zaś miłośników poezji w Teatrze im. L. Solskiego czeka Finał VII Regionalnego Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej.

Obchody 3 maja:


lub->POBIERZ


Tekst: Tomasz Budzik (również na podstawie materiałów UMT)
Fot.: Tomasz Budzik

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A