Wspólnie dla niepełnosprawnych
access_time 2007-08-30 08:47:58
Prezydent Miasta Tarnowa spotkał się we wtorek 28 sierpnia z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Ryszard Ścigała podziękował kończącym kadencję członkom Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Gminy Miasta Tarnowa.

We wtorek w Sali Lustrzanej odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Tarnowa Ryszarda Ścigały z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Krystyna Drozd, przewodnicząca kończącej kadencję Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, działającej przy Prezydencie Miasta Tarnowa, przedstawiła sprawozdanie z działalności rady. Główne zadania Rady to inspirowanie przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów oraz bieżąca pomoc niepełnosprawnym. – Wspieranie osób niepełnosprawnych jest naszą społeczną odpowiedzialnością – mówił m.in. podczas spotkania Prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała. Społeczną Radę przez minione cztery lata tworzyli Marian Kurczak, Andrzej Pinc, Krystyna Drozd Maria Kołeczek oraz Bernardetta Skwarek. Podczas spotkania przedstawiono także dwa programy PFRON dla osób niepełnosprawnych – „Sprawny dojazd” oraz „Student”.

Program PFRON "Sprawny dojazd"
Można ubiegać się o dofinansowanie : - zakupu samochodu osobowego (pełnoletnia osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, orzeczonym ze względu na dysfunkcję co najmniej jednej kończyny dolnej i będąca w wieku aktywności zawodowej, zatrudniona lub ucząca się, posiadająca prawo jazdy kategorii B, nie posiadająca samochodu lub posiadająca samochód starszy niż 6-letni - warunki muszą być spełnione łącznie) - kosztów prawa jazdy kategorii B (osoba pełnoletnia, niepełnosprawna ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności orzeczonym ze względu na dysfunkcję narządu ruchu, będąca w wieku aktywności zawodowej)  Rodzice mający dzieci niepełnosprawne do 16 roku życia również mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu samochodu osobowego.

Program PFRON "Student" Można ubiegać się o uzyskanie z PFRON środków na pokrycie kosztów związanych z opłatami za naukę w szkołach wyższych, zakwaterowanie, dojazdy. Adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.  


  Wnioski składać można do Oddziału PFRON w Krakowie, Al.29 Listopada 130, 31-420 Kraków

Bliższe informacje można uzyskać w Oddziale PFRON w Krakowie tel. 012 4159119    lub Urzędzie Miasta Tarnowa tel. 0146882825.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A