Nowy rok szkolny - nowe warunki i nowe możliwości w Gminie Tarnów
access_time 2007-08-30 13:20:55
Nowy rok szkolny w gminie Tarnów rozpocznie się pod znakiem nowych warunków i nowych możliwości. Przeprowadzono remonty w placówkach w Zgłobicach i w Jodłówce-Wałkach. Uzyskano również pieniądze na organizację zajęć pozalekcyjnych.

Uzyskana w czerwcu z Ministerstwa Edukacji Narodowej kwota 48 999 złotych pozwoliła na przeprowadzenie remontów bieżących w szkołach w Zgłobicach i Jodłówce-Wałkach. - W Zgłobicach zostały wyremontowane sanitariaty, natomiast w Jodłówce-Wałkach przeprowadziliśmy remont korytarzy, a sala, która do tej pory pełniła funkcję sali gimnastycznej, została zaadaptowana do potrzeb zajęć dydaktycznych – mówi Elżbieta Chrząszcz, zastępca wójta Gminy Tarnów.

Na uczniów czekają także nowe zajęcia pozalekcyjne. - Uzyskaliśmy grant w wysokości 15 770 złotych na realizację Gminnego Programu Wyrównywania Szans Edukcyjnych „Wspólnie możemy więcej – ja też potrafię” - podkreśla Elżbieta Chrząszcz. - W ramach realizacji tego programu zostaną zrealizowane zajęcia o charakterze psychologiczno-pedagogicznym – w gimnazjach po trzy godziny, a w szkołach podstawowych po dwie – wspierające rozwój ucznia oraz zajęcia rozwijające zamiłowania, zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

W nowym roku szkolnym uczniowie posiadający orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej będą objęci pełną opieką psychologiczno-pedagogiczną, będzie też kontynuowany dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu całej gminy do różnych placówek edukacyjnych na terenie miasta Tarnowa.

W dziewięciu szkołach ruszą nowe pracownie komputerowe, a w połowie października zostanie oddana do użytku nowa sala gimnastyczna w Zawadzie.
- Jako samorząd robimy wszystko, aby w naszych szkołach stwarzać jak najlepsze warunki do nauki i do rozwoju własnego uczniów – podkreśla wójt Grzegorz Kozioł.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A