Pracujemy razem
access_time 2007-09-13 17:33:55
W ramach prowadzonej współpracy pomiędzy Warsztatami Terapii Zajęciowej mieszczącymi się przy ulicy Klikowskiej 190 w Tarnowie a Miejską Biblioteką Publiczną, na terenie filii nr 5 w Tarnowie zostały zrealizowane w okresie wakacyjnym praktyki zawodowe uczestników WTZ.

Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej, którzy uczestniczą w zajęciach Pracowni Aktywizacji Zawodowej, wykonali pod opieką terapeuty zajęciowego drobne prace remontowo – konserwatorskie w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Polegały one na odnowieniu powierzchni piecyków grzewczych znajdujących się na terenie filii nr 5.

Odbyte praktyki stanowią ważny element rehabilitacji społecznej i zawodowej, pozwalają na integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, w którym funkcjonują. Przeprowadzone prace na terenie MBP dają także szansę na wykorzystanie i zastosowanie w praktyce umiejętności jakie uczestnicy WTZ, a więc osoby niepełnosprawne, zdobyły w trakcie zajęć w grupach terapeutycznych również poza terenem Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dla samych uczestników zajęć praktyki zawodowe to szansa na możliwość samorealizacji i wielką satysfakcję w dobrze wykonanej pracy. Praktyki zawodowe będą nadal realizowane zarówno w Filii Nr 5 MBP, jak również w innych działach Biblioteki. Praktyki są jedną z form terapii zajęciowej obok bogatej oferty kulturalno – edukacyjnej, przygotowywanej przez bibliotekarzy we współpracy z pracownikami Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A