Unijne pożyczki dla przedsiębiorców
access_time 2007-09-14 15:36:12
Fundacja Rozwoju Regionu Rabka od 10 lat aktywnie działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa małopolskiego, głównie poprzez wspieranie działalności sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Początkiem września Fundacja Rozwoju Regionu Rabka otworzyła w Tarnowie swój oddział. Na chwilę obecną oddział tarnowski oferuje fundusz pożyczkowy dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Wspomniany fundusz pożyczkowy ma charakter programu pomocowego i jest finansowany z Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, działanie 1.2.1 ,,Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych”. Fundusz ma na celu wspieranie regionalnej aktywności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych, alternatywnych źródeł finansowania w postaci pożyczek. Oferta funduszu skierowana jest do mikro oraz małych firm rozpoczynających bądź prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczkę na rozwój działalności z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych lub zakup środków obrotowych, zgodnie z złożonym przez Pożyczkobiorcę wnioskiem pożyczkowym. Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 120 000 zł. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 5 lat. Przy udzielaniu pożyczek nie są pobierane prowizje ani żadne inne opłaty dodatkowe. W przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania pożyczki pomagają pracownicy Fundacji, będący akredytowanymi konsultantami Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Korzyści dla przedsiębiorców jakie niesie ze sobą Fundusz Pożyczkowy, to przede wszystkim uproszczona procedura, ułatwiony dostęp do niedrogiego źródła finansowania, możliwość uzyskania pożyczki dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej oraz elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki.
Fundusz pożyczkowy FRRR wypełnił nisze rynkową w zakresie pożyczek na preferencyjnych zasadach dla przedsiębiorców z rejonu Tarnowa oraz pobliskich powiatów. Poprzez otwarcie oddziału w Tarnowie Fundacja Rozwoju Regionu Rabka chce rozszerzyć swoją działalność, aby móc pełniej promować ideę przedsiębiorczości na małopolskim rynku.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat pożyczek można uzyskać w biurze terenowym FRRR mieszczącym się w Tarnowie na ul. Paderewskiego 6, tel.: (014) 621-03-43 od poniedziałku do piątku w godz.:8.00-16.00.

Komentarze...