Noc Naukowców - 28 września - Kraków-Gliwice
access_time 2007-09-15 14:00:58
"Noc Naukowców" to cykl imprez promujących i prezentujących dokonania nauki w Małopolsce (w Unii Europejskiej). Głównym celem tego wydarzenia jest zbliżenie naukowców i społeczeństwa, stworzenie okazji do spotkania, poznania się i wspólnych działań. Wydarzenie to stwarza społeczeństwu, a szczególnie młodzieży, okazję do obcowania z nauką w atmosferze zabawy mającej na celu zachęcenie młodych ludzi do wybrania kariery naukowej oraz popularyzację zawodu naukowca w społeczeństwie.

Organizatorem przedsięwzięcia w Krakowie jest Województwo Małopolskie, Koordynatorem i organizatorem "Nocy Naukowców 2007" w Gliwicach Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Impreza odbywa się w ramach ogólnoeuropejskiej inicjatywy Komisji Europejskiej "Researchers Night" realizowanej w ramach 7. Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań i rozwoju technologicznego w ramach programu Researchers in Europe.

Kraków podjął się realizacji Nocy Naukowców wspólnie z Gliwicami. Przedsięwzięcie jest realizowane w partnerstwie z Wydziałem Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, który jest jednocześnie koordynatorem Nocy Naukowców już po raz drugi. Równolegle w obu miastach odbędą się wykłady, demonstracje naukowe przeprowadzane przez naukowców z udziałem publiczności, wizyty z przewodnikiem w laboratoriach, instytutach badawczych, zwykle niedostępnych dla ogółu społeczeństwa, gry i konkursy dla dzieci i młodzieży. Zostaną zorganizowane wystawy prezentujące zainteresowania i pasje naukowców. W Krakowie podczas "Nocy Naukowców" przed społeczeństwem zostaną otwarte tajemnice laboratoriów i pracowni krakowskich uczelni. Zwiedzający będą mogli dotknąć eksponatów a nawet ręka w rękę z naukowcem dokonać eksperymentu. Swój udział w "Nocy Naukowców" zadeklarowali przedstawiciele uczelni krakowskich: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Akademii Ekonomicznej, Akademii Sztuk Pięknych oraz Instytutu Ekspertyz Sądowych.


Dla zainteresowanych pełny program imprezy na oficjalnej stronie:www.nocnaukowcow.malopolska.pl

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A