Unia przyzna pieniądze
access_time 2007-08-13 08:07:44
- Wracamy do Małopolski z tarczą - mówił marszałek Marek Nawara podczas wideokonferencji, która odbyła się wczoraj w urzędzie marszałkowskim. Małopolska delegacja na czele z marszałkiem Nawarą i członkiem zarządu Markiem Sową wynegocjowała ostateczny kształt Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


W Brukseli zatwierdzono dzisiaj Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. - To historyczna chwila dla naszego regionu. Jesteśmy trzecim polskim województwem, które zatwierdziło swój program operacyjny. Jeśli unijny komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hubner podpisze MRPO w sierpniu, będziemy mogli ogłosić pierwsze konkursy już pod koniec września - mówił z Brukseli do zgromadzonych w Krakowie dziennikarzy marszałek Marek Nawara.

Dzięki Małopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu w latach 2007-2013 do naszego regionu spłynie szeroki strumień 1,29 mld euro przeznaczonych na inwestycje. Będzie to kwota stanowiąca 7,77% pieniędzy przeznaczonych na realizację 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

Relacjonując przebieg negocjacji marszałek Nawara podkreślił, że ostatecznie wynegocjowany program operacyjny koncentruje się na dużych projektach infrastrukturalnych, dzięki czemu uniknie się rozdrabniania pieniędzy na małe, mniej znaczące dla rozwoju regionu projekty. Podczas rozmów małopolskiej delegacji udało się uzyskać akceptację Komisji Europejskiej dla przepisów pozwalających na finansowe wsparcie przygotowania niektórych projektów. Chodzi tu szczególnie o projekty trudne - z zakresu np. odnawialnych źródeł energii czy rewitalizacji. Finansowa pomoc udzielona z Pomocy Technicznej już na etapie ich przygotowywania pozwoli na poprawę jakości tych projektów. Strona europejska zgodziła się również na zaproponowane przez zarząd województwa przesunięcie części pieniędzy z priorytetu drugiego - "Gospodarka regionalnej szansy" do priorytetu pierwszego - "Rozwoju społeczeństwa informacyjnego". Dzięki temu posunięciu możliwe będzie dozbrojenie w aparaturę badawczą małopolskich ośrodków szkolenia zawodowego. Doinwestowanie w wyposażenie tych jednostek jest konieczne dla efektywnego wykorzystania pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego prowadzone będą m.in. szkolenia zawodowe. Małopolskim negocjatorom udało się również wywalczyć zgodę na prowadzenie inwestycji na potencjalnych obszarach Natura 2000 - poprzednie przepisy praktycznie uniemożliwiały takie rozwiązanie.

- Negocjacje przebiegły bardzo sprawnie i odbyły się w przyjaznej atmosferze. Wszyscy czujemy satysfakcję, że nasza wielomiesięczna ciężka praca przyniosła tak dobre efekty - mówił marszałek.

Prace nad Regionalnym Programem Operacyjnym trwały od roku 2005 - jego pierwszy wstępny projekt został przyjęty przez zarząd województwa 27 grudnia 2005. W toku dalszych prac kontynuowanych w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWM powstały kolejne wersje dokumentu jako projekty przyjmowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Projekt wypracowany pod koniec stycznia 2007 po uzyskaniu akceptacji Komitetu Rady Ministrów został skierowany na posiedzenie Rządu RP 27 lutego 2007 roku i zaakceptowany bez uwag. Następnym etapem było przesłanie dokumentu 1 marca do Komisji Europejskiej.

Pierwsza runda negocjacji z Komisją Europejską odbyła się 21 czerwca. Jej efektem było opracowanie kolejnej wersji projektu MRPO, przyjętej przez zarząd województwa 10 lipca. Właśnie ta wersja dokumentu była przedmiotem dzisiejszych negocjacji w Brukseli, w których udział wzięli także przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - m.in. Władysław Ortyl i Jerzy Kwieciński.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, www.maloposkie.pl

Komentarze...