Pomoc finansowa dla uczniów - Pieniądze nie tylko na mundurki
access_time 2007-08-17 09:37:01
Uczniowie tarnowskich szkół mogą w nadchodzącym roku szkolnym liczyć na pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i szkoły muzycznej, a także, w przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, na dofinansowanie zakupu mundurków szkolnych.

Pomoc jest udzielana dzieciom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 złotych.
W przypadku zakupu mundurków dofinansowanie zawsze wyniesie 50 złotych, niezależnie od ceny mundurka, w przypadku zakupu podręczników maksymalne kwoty dofinansowania to:
70 zł. - dla ucznia rozpoczynającego roczne przygotowanie przedszkolne,
130 zł. zł. - dla uczniów kl. I szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
150 zł. - dla uczniów kl. II szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
170 zł. - dla uczniów kl. III szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.
Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców lub opiekunów, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły i nauczyciela.

Wniosek należy złożyć w przedszkolu lub szkole, do której uczeń uczęszcza lub będzie uczęszczał w roku szkolnym 2007/2008, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. Wnioski będą przyjmowane do 7 września 2007.

Komentarze...