Pierwsze spotkanie Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego
access_time 2007-05-29 17:27:23
Dwa miesiące temu Prezydent Ścigała oraz Senator Wiatr przy okazji konferencji Tarnów i nowe technologie oraz podczas spotkania Konwentu na rzecz powstania Akademii Krakowskiej deklarowali chęć powołania do życia Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego. Wczoraj odbyło się jego pierwsze spotkanie.

Spotkanie Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego, które w dniu wczorajszym miało miejsce w murach tarnowskiego Ratusza, łączyło w sobie motywy organizacyjne oraz naukowe. Do tych ostatnich zaliczyć niewątpliwie można wykład, jaki wygłosił Ks. dr Bogusław Wójcik. "Bioetyka i tożsamość człowieka" - tak zatytułowany był referat, który jako pierwszy w historii Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego mogli usłyszeć jego członkowie zebrani na sali.

Spotkanie w Ratuszu miało też wartość organizacyjną. Jak mówił na konferencji Ryszard Ścigała, była to też okazja do sprecyzowania Statutu Towarzystwa. W statutowych celach nowopowstałej organizacji zawarto dążenie do rozwoju i konsolidacji środowisk naukowych Tarnowa, powołanie periodyku, który na arenie ogólnopolskiej mógłby reprezentować dokonania pracowników i studentów tarnowskich uczelni oraz stworzenie szans rozwoju najzdolniejszym studentom przez włączenie ich w planowane badania naukowe na wysokim szczeblu. Szansą na zapoczątkowanie w Tarnowie tego typu badań są środki, które na te cele w latach 2007 - 2013 przeznaczyła Unia Europejska.

Senator Wiatr dodał, iż jednym z zadań Towarzystwa jest dążenie do tego, by badania naukowe prowadzone w tarnowskich pracowniach, były później przekładane na otaczającą nas rzeczywistość.
Idea TTN powstała, aby wesprzeć rozwój życia naukowego na tarnowskich uczelniach. Jak zgodnie twierdzą Prezydent Ścigała oraz Senator Wiatr, w obecnych czasach wysoki poziom nauki jest najlepszą lokomotywą dla nowoczesnego miasta, za jakie chce przecież uchodzić Tarnów.

Prezydent Ryszard Ścigała o spotkaniu TTN:


lub->POBIERZTarnowskie Towarzystwo Naukowe ma również przybliżać środowisko naukowców studentom, rokującym największe nadzieje. Stopniowo wprowadzane będą konkursy na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską oraz magisterską. Powołanie własnego wydawnictwa ułatwi też publikowanie najbardziej wartościowych prac. "W przyszłości z konkursami na najlepszą pracę trzeba będzie może wyjść też do szkół średnich" - snuje plany Prof. Wiatr.

Senator Kazimierz Wiatr o TTN:


lub->POBIERZ
Powołanie Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego jest bezpośrednio związane z dążeniami prowadzącymi do powstania Akademii Tarnowskiej. Przypomnijmy, że projekt doprowadzenia do awansu tarnowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej do rangi uniwersytetu stał się celem środowiska naukowego tarnowskich uczelni oraz samorządowców. W realizacji tego pomysłu najaktywniej biorą udział Jego Eminencja Bp. Wiktor Skworc, Prezydent miasta Ryszard Ścigała, Rektor PWSZ - obecnie Prof. dr hab. Stanisław Komornicki, do niedawna zaś Prof. dr hab. Adam Juszkiewicz - oraz Senator Kazimierz Wiatr.
Do niewątpliwych sukcesów Konwentu na rzecz powstania Akademii Tarnowskiej oraz Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego zaliczyć można zdobycie środków w wysokości 40 milionów złotych na rozbudowę kampusu planowanej Akademii oraz stopniowe ściąganie kadry naukowej z innych miast, w czym pomagają zapewnienia samorządowców o przygotowywanych mieszkaniach pracowniczych.

Tekst: Tomasz Budzik
Fot.: Tomasz Budzik

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A