Portret życiem pisany
access_time 2007-05-30 15:45:30
31 maja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbędą się warsztaty dla nauczycieli tarnowskich szkól inaugurujące realizację nowego projektu „Patron mojej szkoły patriotą - portret życiem pisany”, przygotowanego przez Wydział Edukacji tarnowskiego magistratu. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o osobach, których imiona noszą tarnowskie szkoły wśród młodego pokolenia i dorosłych mieszkańców Tarnowa.

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa rozpoczyna 31 maja realizację nowego projektu adresowanego do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta „Patron mojej szkoły patriotą – portret życiem pisany”. Pierwszym punktem realizacji projektu są warsztaty dla nauczycieli, które pomogą w przygotowaniu dzieci i młodzieży do projektu w szczególności do konkursów plastycznego, literackiego i na prezentację multimedialną.

Głównym celem projektu jest propagowanie patriotyzmu i upowszechnianie wiedzy wśród młodego pokolenia i dorosłych mieszkańców miasta o osobach, których imiona noszą tarnowskie szkoły. Organizatorzy zaplanowali m.in. konkursy plastyczny i literacki, warsztaty, małe formy teatralne, prezentacje z wykorzystaniem nowoczesnych technik medialnych. Wymiernym efektem tych działań będą wspólnie opracowane płyty DVD pokazujące działania 42 szkół na rzecz poznania i promocji patrona w środowisku, broszury o poszczególnych patronach oraz wydawnictwo z wyróżnionymi pracami literackimi i plastycznymi uczniów. Przygotowana zostanie również wystawa biograficzna o tych postaciach, adresowana do mieszkańców Tarnowa, podczas której zaprezentowane zostaną zbiory pamiątek będące w posiadaniu szkół.

- Zachęcam serdecznie do wzięcia udziału w działaniach zaplanowanych w ramach projektu, do zorganizowania konkursów na poziomie szkolnym podczas zajęć lekcyjnych i ścieżek międzyprzedmiotowych – mówi prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała. - Zapraszam do refleksji nad nowym, aktualnym odczytaniem cech patronów swoich szkół. To postacie, które stanowią wzór i mogą stać się osobistą inspiracją do naśladowania. Zachęcam do dzielenia się doświadczeniami, własną aktywnością w dziedzinie poznania i popularyzacji wybranego patrona.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A