Spór w MPK zakończony
access_time 2007-06-01 14:27:34
30 maja w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka z o.o. w Tarnowie zostało podpisane porozumienie pomiędzy zarządem spółki, a NSZZ Solidarność MPK. Trzy pozostałe związki działające z zakładzie również podpisały stosowne porozumienia, które akceptują nowe warunki wynagrodzenia. W rezultacie spór zbiorowy został całkowicie zakończony.

Od 1 maja płace w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Tarnowie wzrosną o 100 złotych, a od 1 września o kolejne 50 złotych. W efekcie podwyżka płac w spółce w roku bieżącym wyniesie 150 złotych. To efekt porozumienia podpisanego 30 maja pomiędzy zarządem MPK a przedstawicielami wszystkich czterech związków zawodowych działających w firmie.

Zawarcie porozumienia płacowego na warunkach bardziej korzystnych dla pracowników było możliwe dzięki poprawie wskaźników ekonomicznych za pięć miesięcy bieżącego roku. Straty za okres czterech miesięcy zostały zmniejszone, , zanotowano wzrost przychodów z działalności pomocniczej, szybko postępuje również restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Podpisanie porozumienia kończy spór zbiorowy w tarnowskim MPK.

- Nie bez znaczenia dla powodzenia negocjacji była pomoc ze strony Prezydenta Miasta w postaci zorganizowania kilku spotkań ze Związkami Zawodowymi i Zarządem Regionu NSZZ Solidarność „Małopolska” oraz udzielenie poręczenia kredytu na zakup i modernizację autobusów – komentuje zakończenie sporu prezes Jerzy Wiatr. - Porozumienie daje zielone światło dla kontynuacji rozpoczętego procesu restrukturyzacji Spółki, który ma doprowadzić do poprawy konkurencyjności MPK począwszy od roku 2008.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A