Kolekcjonerska moneta z Tarnowem
access_time 2007-09-19 13:04:14
Narodowy Bank Polski wyemituje specjalną monetę z Tarnowem. Trafi ona do obiegu w listopadzie bieżącego roku, w liczbie miliona egzemplarzy.

Narodowy Bank Polski rozpoczął 2 września 2005 r. emisję nowej serii monet "Historyczne miasta w Polsce". Celem wydania serii jest popularyzacja wiedzy o historii polskich miast, ich bogactwie kulturowym i różnorodności. Wśród miast, które zostaną upamiętnione na rewersach znalazł się również Tarnów.

Wyboru miast dokonał zespół historyków w składzie: prof. Maria Bogucka, prof. Roman Czaja, prof. Wojciech Wrzesiński i prof. Jerzy Wyrozumski. Pracom zespołu przewodniczył prof. Henryk Samsonowicz. Przy wyborze historycy brali pod uwagę następujące kryteria:

  • przynajmniej 500-letnia tradycja posiadania samorządów
  • istotne znaczenie w dziejach Polski
  • ważny wkład w zasób jej kultury
  • ważna rola w strukturach administracyjnych kraju
Moneta z Tarnowem zostanie wprowadzona do obiegu w listopadzie 2007 roku w liczbie miliona egzemplarzy.


Info i foto:Urząd Miasta Tarnowa, www.tarnow.pl

Komentarze...