Przedpremierowy pokaz „Katynia”
access_time 2007-09-21 18:09:37
Specjalna projekcja filmu „Katyń” odbyła się 20 września w tarnowskim kinie „Marzenie”. Prezydent Miasta Ryszard Ścigała zaprosił na przedpremierowy pokaz członków organizacji kombatanckich, byłych więźniów politycznych, mieszkających w Tarnowie członków rodzin ofiar zbrodni katyńskiej oraz Sybiraków, a także miejskich radnych i parlamentarzystów. Przed projekcją uhonorowano przedstawicieli środowisk, które przez kilka dziesięcioleci kultywowały pamięć o ludobójstwie w katyńskim lesie.
fot. UMTPrezydent Miasta Tarnowa Ryszard Ścigała zaprosił kombatantów, byłych więźniów politycznych, Sybiraków, a także członków rodzin ofiar zbrodni katyńskiej na przedpremierowy pokaz filmu „Katyń” Andrzeja Wajdy. Specjalna projekcja odbyła się 20 września o godz. 18 w Kinie „Marzenie”. - Cieszę się, że Państwo tak licznie odpowiedzieli na moje zaproszenie, i, że w takim właśnie gronie będziemy mogli wspólnie obejrzeć film – powiedział, dziękując za przyjęcie zaproszenia Ryszard Ścigała.

Przed projekcją przedstawiciele trzech organizacji – Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia, Związku Sybiraków i Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 – 1945 uhonorowani zostali okolicznościowymi dyplomami w uznaniu zasług w dziedzinie kultywowania pamięci o zbrodni katyńskiej i prawdy o niej w czasach, gdy w oficjalnych wystąpieniach i środkach masowego przekazu była ona przemilczana lub przekłamywana.

- Przewodnikom i nauczycielom polskiej pamięci o zbrodni katyńskiej i ofiarach komunizmu na wschodzie - w Związku Radzieckim. Dzięki Wam pamiętamy i będziemy pamiętać – napisano w treści dyplomu.
Komentarze...