Rocznica Państwa Podziemnego
access_time 2007-09-28 09:50:31
27 września odbyły się w Tarnowie uroczystości z okazji 68 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. O godzinie 11 odprawiono okolicznościową mszę świętą, po niej uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
%%br%%

68 rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego uczczono w Tarnowie. O godzinie 11.00 w kościele księży Filipinów odprawiona została msza święta, po niej uczestnicy uroczystości – członkowie organizacji kombatanckich, przedstawiciele władz miasta i powiatu tarnowskiego, uczniowie tarnowskich szkół złożyli wieńce i kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza.


Początki działalności Polskiego Państwa Podziemnego sięgają 27 września 1939 roku, kiedy to powołano w oblężonej Warszawie Służbę Zwycięstwu Polski – konspiracyjną organizację wojskową, mająca prowadzić walkę przeciw okupantom. Organizacja ta została przekształcona w listopadzie 1939 roku w Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), podlegający rządowi emigracyjnemu. W lutym 1942 roku generał Władysław Sikorski przekształcił ZWZ w Armię Krajową, której Komendantem Głównym został generał Stefan Rowecki. Pod koniec 1942 roku AK liczyła około 200 tysięcy żołnierzy.


Podziemne organa cywilne i wojskowe kierowane były z Paryża, a potem z Londynu przez Delegata Rządu Na Kraj, który był najwyższą władzą i kierował pracami na szczeblu centralnym i oddziałami obejmującymi województwa i powiaty.


Przez całą okupacje działało tajne szkolnictwo i sądy oraz kilkanaście departamentów, które miały stworzyć podwaliny władzy na oswobodzonych terenach. Głównym pismem był redagowany przez Aleksandra Kamińskiego „Biuletyn Informacyjny”, który ukazywał się w pewnych okresach w nakładzie 40 000 egz.


Największym bohaterskim przejawem działalności Polskiego Państwa Podziemnego było Powstanie Warszawskie, które było także próbą zachowania ciągłości państwa i bytu narodu.

Najwyższe władze Polskiego Państwa Podziemnego - na czele z delegatem Rządu, przewodniczącym Rady Jedności Narodu oraz Komendantem Głównym AK – zostali podstępnie aresztowali przez Sowietów i wywiezieni do Moskwy, gdzie odbył się sfingowany tzw. proces szesnastu.

Komentarze...