Wyprawki dla dzieci romskich
access_time 2007-07-02 15:21:12
41 tysięcy złotych przeznaczonych zostanie z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej na pomoc dla dzieci romskich z terenu Tarnowa w ramach rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”. Największa kwota – 30 tysięcy złotych wydana zostanie na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Pozostała część dotacji zostanie wykorzystana na zakup wyprawek dla przedszkolaków i uczniów „zerówek”.
41 tysięcy złotych wyniesie dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej dla dzieci romskich z terenu Tarnowa w ramach rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”. Pieniądze te wykorzystane zostaną w większej części na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych według zapotrzebowania określonego przez poszczególne szkoły. Na ten cel przeznaczono kwotę 30 tysięcy złotych. Pozostałe 11 tysięcy złotych wydane zostanie na zakup wyprawek dla przedszkolaków (sześć tysięcy) i uczniów klas zerowych (pięć tysięcy złotych).

Pieniądze trafią do Tarnowa na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa, a ministerstwem, rozliczenie dotacji nastąpić musi do 10 listopada 2007 roku.
Komentarze...