Powstanie kolejny zespół szkół
access_time 2007-07-02 15:23:01
Od 1 września utworzony zostanie w Tarnowie kolejny Zespół Szkół Ogólnokształcących. W jego skład wejdą Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Westwalewicza. Główne przyczyny połączenia to sytuacja demograficzna oraz potrzeba prawidłowego wykorzystania obiektów szkolnych i terenów przyszkolnych.
Decyzją Rady Miejskiej na wniosek Prezydenta Miasta Tarnowa Ryszarda Ścigały od 1 września 2007 roku utworzony zostanie w mieście Zespół Szkól Ogólnokształcących nr 4, w skład którego wejdą Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Westwalewicza. Utworzenie zespołu szkół ułatwi racjonalne zatrudnienie pracowników oraz pozwoli na bardziej racjonalne wykorzystanie zarówno obiektów szkolnych, jak i terenów przyszkolnych.

Obecnie dyrektor szkoły podstawowej jest administratorem części obiektu szkoły, hali sportowej oraz terenów przyszkolnych, natomiast dyrektor Gimnazjum nr 8 administruje jednym pawilonem, w którym mieści się szkoła.

Szkoła Podstawowa nr 23 liczy obecnie 16 oddziałów, ze względu na sytuację demograficzną w nowym roku szkolnym będzie ich jednak o dwa mniej, a w kolejnych latach przewiduje się dalszy spadek liczby oddziałów. Gimnazjum nr 8 liczy osiem oddziałów, ale i w tej szkole przewidywany jest spadek ich liczby w następnych latach.

Wniosek o utworzenie zespołu szkół został pozytywnie zaopiniowany przez rady pedagogiczne obydwu szkół, przy zaledwie czterech głosach wstrzymujących się.

W niedalekiej przyszłości planowane jest wzbogacenie oferty edukacyjnej tworzonego właśnie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 poprzez wprowadzenie kształcenia na poziomie liceum ogólnokształcącego.
Komentarze...