685 miejsc w tarnowskich szkołach średnich Gimnazjaliści potwierdzili wybór
access_time 2007-07-03 14:51:10
Wiadomo już jakie szkoły średnie wybrali ostatecznie tarnowscy gimnazjaliści. 2 lipca o godzinie 14 minął termin dostarczania oryginałów świadectw i zaświadczeń o zdaniu egzaminu gimnazjalnego do wybranych szkół. W efekcie w szkołach średnich na terenie Tarnowa pozostało jeszcze 685 wolnych miejsc.
2 lipca minął dla gimnazjalistów chcących podjąć naukę w tarnowskich szkołach średnich termin składania oryginałów świadectw i zaświadczeń o zdaniu egzaminów gimnazjalnych. Złożenie tych dokumentów w wybranej szkole jest równoznaczne z podjęciem decyzji o rozpoczęciu w niej nauki od 1 września.

W systemie elektronicznej rekrutacji uczniowie mogli wybrać trzy szkoły, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Po analizie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych uczniów system elektroniczny wskazał każdemu najlepszą z wybranych szkół.

W efekcie wczorajszych decyzji w tarnowskich szkołach średnich pozostało jeszcze 685 wolnych miejsc – po 233 w liceach ogólnokształcących i technikach, 194 w zasadniczych szkołach zawodowych oraz 25 w liceach profilowanych.

Gimnazjaliści nie przyjęci do żadnej szkoły, a chcący jeszcze skorzystać z puli wolnych miejsc powinni do 4 lipca do godziny 15. dostarczyć oryginał świadectwa i zaświadczenia do szkoły dysponującej wolnymi miejscami.
Komentarze...