Wędrówki śladami przeszłości
access_time 2007-07-06 08:46:55
Podobnie jak w latach poprzednich, tak i tego lata dla wszystkich miłośników historii Tarnowa Tarnowskie Centrum Informacji zaplanowało, w niedzielne popołudnia, wędrówki śladami przeszłości miasta. Na pierwszy spacer organizatorzy zapraszają w najbliższą niedzielę 8 lipca. Zbiórka o godzinie 14. przy kościółku św. Marcina w Zawadzie. Miejsce to wiąże się z tematem pierwszego spaceru - "Tajemnice Wiślan czyli zanim powstał Tarnów"

Tarnowskie Centrum Informacji, instytucja miejska, wspólnie z herbaciarnią "Trzy Słońca", kawiarnią "Tatrzańska", restauracją "Podzamcze", a także stowarzyszeniami: „Tarnowska Artystyczna Konfraternia" oraz „Zamek Tarnowski" zapraszają w każdą niedzielę od 8 lipca do 2 września na spacery po Tarnowie. Przewodnikiem po najciekawszych miejscach starego Tarnowa będzie w tym roku dr Krzysztof Moskal, wykładowca PWSZ w Tarnowie, autor wielu historycznych opracowań regionalnych, m.in. "In Castro Nostro Tarnoviensi".

Każdej niedzieli o godz. 14 chętni do udziału w spacerze spotykać się będą w punkcie Informacji Turystycznej przy Rynku 7 na parterze. Od tej reguły przewidziano dwa wyjątki - 8 lipca oraz 5 sierpnia, kiedy to zaplanowano zwiedzanie kościółka i grodziska na Górze Świętego Marcina, oraz ruin zamku Tarnowskich. 29 lipca natomiast spacer nie będzie organizowany. Każdy spacer trwał będzie około dwóch godzin, a po jego zakończeniu organizatorzy zapraszają do Herbaciarni "Trzy Słońca" (Rynek 16) lub Kawiarni "Tatrzańska" (Krakowska 1) oraz do Restauracji "Podzamcze" (al. Tarnowskich) - po spacerach po Górze Św. Marcina - na etiudy literacko-muzyczne dopełniające i kontrapunktujące wędrówkę śladami przeszłości.Program:

8 lipca

Temat: „Tajemnice Wiślan czyli zanim powstał Tarnów"
zbiórka o godz. 14 przed kościółkiem na Górze Św. Marcina w Zawadzie
Dzieje pierwszej parafii tarnowskiej na Górze św. Marcina, zwiedzanie wczesnośredniowiecznego grodziska.
Po spacerze w Restauracji „Podzamcze": „A puszcze tu były odwieczne"

15 lipca

Temat: „Pod osłoną murów"
Czym było miasto średniowieczne, symbolika widoczna w architekturze ratusza, omówienie tematyki fortyfikacji miejskich.
Po spacerze w Herbaciarni „Trzy Słońca": „Tarnów zgrabnem jest miastem"

22 lipca

Temat: „W cieniu katedry"
Zwiedzanie wnętrza Bazyliki Katedralne oraz omówienie budowli okalających świątynię.
Po spacerze w Herbaciarni "Trzy Słońca": "Modlitwa i gwar."

5 sierpnia

Temat: „Życie codzienne na zamku tarnowskim, czyli o historii bez dat"
UWAGA: zbiórka o godz. 15 przed restauracją "Podzamcze"
Życie na zamku przed 400 laty.
Po spacerze w Restauracji "Podzamcze": "Co by było, gdyby?"

12 sierpnia

Temat: "Tarnowscy bracia mniejsi a wśród nich św. Szymon z Lipnicy"
Dzieje i architektura dawnego i obecnego klasztoru Bernardynów, legenda o połączeniu klasztoru z zamkiem, młyn miejski i postać św. Szymona z Lipnicy.
Po spacerze w Herbaciarni "Trzy Słońca": "igraszki z czasem."

19 sierpnia

Temat: "Czym słynęła Strusina"
Spacer ulicami i placami: pl. Kazimierza Wielkiego, pl. Sobieskiego, zaproszenie do Kawiarni"Tatrzańska" na "u Skolimy pomówimy." i dalszy spacer: Batorego, Szopena, Staropolskiego, pl. Petofiego, pl. Kościuszki, Krakowska.
Zwiedzanie kościoła księży misjonarzy.

26 sierpnia

Temat: "Ulice Grabówki i Zawala - synagogi, koszary i młyny"
Spacer ulicami i placami: Lwowska, pl. Drzewny, Kołłątaja, Sienna, Starodąbrowska, Mickiewicza, Bóżnic, Waryńskiego, Nowa, Rynek.
Podczas spaceru omówienie najciekawszych ulic, placów i budowli oraz związanych z nimi ludzi.
Po spacerze w Herbaciarni "Trzy Słońca": ".śmiechu nigdy dość"

2 września

Temat: " Świątynie przy burkowej drodze"
Spacer ulicami: Targową (nieistniejący kościół św. Anny i pobliska synagoga), Pl. Bema (nieistniejący kościół pw. Ducha Świętego i dom-miejsce urodzenia gen. Józefa Bema), Panny Maryi (kościół MB. Szkaplerznej), Stary Cmentarz (kaplica Sanguszków), Tuchowską (kościół Przenajświętszej Trójcy).
Powrót ulicami Szewską i Franciszkańską.

Komentarze...