Już w wakacje pomyśl o maturze
access_time 2007-07-06 10:56:33
Każdy wie, że w czasie wakacji na zeszytach zbiera się kurz, a podręczniki zapadają w błogi sen. O roku szkolnym 2007/2008 powinni jednak już teraz pomyśleć przyszli maturzyści. Centrum Edukacji KANA rozpoczęło bowiem zapisy na bezpłatny kurs języka angielskiego do matury. W ofercie są także inne przedmioty. Zajęcia są skierowane do członków mniej zamożnych rodzin.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, wraz ze zmianą sposobu przeprowadzania matury, narzuciło abiturientom obowiązek zdawania egzaminu z nowożytnego języka obcego, którym w praktyce najczęściej jest język angielski. Dla jednych ten wymóg to czysta formalność, dla innych jednak trudne zadanie. Z myślą o tych drugich Katolickie Centrum Edukacyjne KANA od kilku lat prowadzi darmowe kursy przygotowujące do matury. Chętni przyjmowani są również na zajęcia przygotowyjące do zdania tego jednego z najważniejszych egzaminów w życiu z przedmiotów takich jak: język niemiecki, matematyka, fizyka oraz biologia.

Na najbliższą edycję kursów zapisy trwają już od 1 czerwca, mimo to są jeszcze wolne miejsca na wszystie proponowane zajęcia. Kurs trwa przez jeden rok szkolny i zaczyna się w połowie września po ustaleniu planów zajęć w szkołach. Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają od jednej do dwóch godzin, co daje łącznie około 80-100 godzin. Grupy liczą sobie do 20 uczestników, a zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra.

"Uczęszczałem na kurs maturalny z języka angielskiego organizowany przez KANĘ. W ciągu roku nauczyłem się więcej niż przez cztery lata szkoły średniej. Główna siła tych kursów to mobilizacja uczniów; dzięki temu można wytrzymać szybkie tempo pracy. Tu nikt nie prosi i nie grozi - jak się nie będziesz regularnie uczył, to się zgubisz i nie pojmiesz tego, co jest potem w planie zajęć, a wtedy no cóż - twoja strata. Jeśli chodzi o kadrę to jest na prawdę dobra. Ja uczestniczyłem w kursie języka angielskiego, który prowadziła Pani Chwistek. Później spotkaliśmy się na uczelni; ona tam oczywiście wykłada" - mówi z uśmiechem dziś student, kiedyś uczeń KANY.

Katolickie Cenmtrum Edukacji KANA jest organizacją działającą dla pożytku publicznego; choć jej działalność została zainicjowana przez Kościół, służy wszystkim młodym, bez względu na wyznanie i poglądy. Warunkiem uczestnictwa w darmowych zajęciach jest złożenie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej w serketariacie KANY, przy ulicy Mościckiego 12 oraz dołączenie do niej zaświadczenia o zarobkach w rodzinie. Na kursy w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby pochodzące z rodzin, w których miesięczny dochód na członka rodziny wynosi nie więcej niż 504 zł netto. Ośrodek wymaga również wpłacenia kaucji zwrotnej w wysokości 50 zł oraz pokrycia kosztów materiałów dydaktycznych koniecznych do przeprowadzenia danego kursu.

Bliższych informacji zasięgnąć można pod numerem telefonu (14) 68-88-111 lub na stronie internetowej www.tarnow.kana.pl/

Tomasz Budzik

Komentarze...