Młodzieżowa Rada już pracuje
access_time 2007-12-10 16:36:01
Dzisiaj, 10 grudnia, miało miejsce inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Tarnów.

Posiedzenie rozpoczęła przewodnicząca „dorosłej” Rady Gminy Wiesława Mitera, która przewodniczyła obradom do chwili wyboru przewodniczącej rady młodzieżowej. Na początku radni złożyli ślubowanie i zostali udekorowani odznakami z herbem gminy. Przemówił do nich także wójt Grzegorz Kozioł, który pogratulował wyboru i podkreślił wagę tego faktu: Macie zaufanie tysiąca młodych mieszkańców naszej gminy. W imieniu młodzieży gimnazjalnej wzięliście też na siebie dużą odpowiedzialność w podpowiadaniu dorosłym - podkreślał Grzegorz Kozioł. - Obiecuję wam, że wasze słowo doradcze będzie dla nas bardzo ważne – zapewniał. Wójt mówił też o zadaniach, jakie ma spełnić uczestnictwo w Młodzieżowej Radzie Gminy. - Chcemy przygotować was do odpowiedzialności, która będzie was czekała w przyszłości. My kiedyś odejdziemy i ktoś nas musi zastąpić. Dlatego chcemy was przygotowywać do podejmowania rozważnych decyzji. Trzeba się tego uczyć, bo demokracja to sztuka kompromisu – podkreślał Grzegorz Kozioł, zapewniając młodzież, że drzwi do gabinetów władz samorządowych są dla niej otwarte.

W dalszej części posiedzenia Młodzieżowi Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad i szybko podjęli pierwsze swe decyzje. Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Tarnów została Patrycja Sztorc z Gimnazjum nr 1 w Woli Rzędzińskiej, zaś wiceprzewodniczącymi: Katarzyna Małacha z Gimnazjum nr 4 w Zbylitowskiej Górze i Daniel Zając z Gimnazjum nr 2 w Tarnowcu. Sekretarzem rady wybrano Katarzynę Baradziej z Gimnazjum nr 3 w Koszycach Wielkich. Radni przyjęli także Statut Młodzieżowej Rady Gminy oraz utworzyli trzy siedmioosobowe komisje problemowe: komisję kultury i sportu, komisję edukacji oraz komisję kontaktów ze szkołami Unii Europejskiej.

Komentarze...