Stypendia dla półtora tysiąca uczniów
access_time 2007-12-11 17:28:17
Na podstawie ustawy o systemie oświaty i regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa wyłoniono 1508 uczniów kwalifikujących się do otrzymania szkolnego stypendium socjalnego.

Wystawiono 1508 decyzji o wypłacie stypendium socjalnego na okres roku szkolnego 2007/2008.  Od września do końca bieżącego roku wypłacona zostanie kwota 410.656 złotych, z czego dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wynosi 326.014 złotych. Pozostała kwota, 84.642 złote pochodzi z budżetu miasta.  

Wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu netto na członka rodziny.  I tak:
-wg dochodu od 0 - 175,50 złotych - stypendium w wysokości 96 złotych miesięcznie otrzyma 301 uczniów,
-od 175,50 - 315,90 stypendium w kwocie 64 otrzyma 917 uczniów,
-zaś w grupie rodzin, w których dochód wynosi od 315,90 do 351 złotych stypendium otrzyma   290 uczniów, a wyniesie ono 52 złote  miesięcznie. 

Decyzje podlegają uprawomocnieniu w terminie 14 dni od daty doręczenia do wnioskodawcy.

Po tym terminie jeżeli wnioskodawca nie wniesie odwołania  będą  podlegać wypłacie. Większość decyzji uprawomocni się do dnia 17 grudnia 2007 r. Wypłaty będą następować poprzez kasę w placówkach szkolnych w terminie od 17 do 20 grudnia.

Komentarze...