Przedstawienie budżetu m. Tarnowa na 2008 rok. (zdjęcia, nagrania)
access_time 2007-12-28 21:16:12
Prezydent Ryszard Ścigała podczas konferencji prasowej przedstawił zawartość uchwały budżetowej na 2008 rok przyjętej jednogłośnie na wczorajszej sesji Rady Miasta. Wiele emocji wzbudziła również dyskusja na temat nowego promocyjnego logo Tarnowa.
fot. Michał StańczykWczoraj podczas sesji Rady Miasta przyjęty został budżet miasta Tarnowa, stąd obecność na konferencji prasowej nie tylko prezydenta Ryszarda Ścigały, ale i dyr. Wydziału Budżetu Planowania i Analiz. "Ewenementem jest jednomyślność tej uchwały, co oznacza, że radni zaakceptowali wszystkie kierunki rozwojowe, które zaprezentowane zostały w budżecie" - podkreślał Prezydent. Za projektem głosowało wszystkich 21 radnych obecnych na sesji. Przyszłoroczne dochody Tarnowa zaplanowano na poziomie 369 044 330 złotych. W uchwale znalazły odzwierciedlenie projekty i przedsięwzięcia określone w programie „Tarnów 2010” oraz Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Tarnowa.

W budżecie przyjęto takie priorytety jak: rozwój i poprawa parametrów wewnętrznej sieci dróg oraz skomunikowanie jej z siecią regionalną i międzynarodową otaczającą Tarnów. W szczególności nacisk położono na budowę połączenia miasta z przyszłą autostradą A4 oraz drogami tranzytowymi do południowych przejść granicznych (miasto otrzymało wstępnie na ten cel 13 mln Euro). Łączna wartość nakładów w okresie 2008-2013 na inwestycje drogowe wraz z programem rozbudowy sieci parkingowej wynosi 150 mln zł. Drugi kierunek inwestycyjny zakłada koncentrację środków na ponadlokalnej infrastrukturze edukacyjnej oraz turystyczno-rekreacyjnej. Prognozowane dochody budżetu miasta ustalono w kwocie 367.675.541 zł, natomiast plan wydatków budżetu na kwotę 394.319.388 zł. Założeniem jest również, aby nie zadłużać się na cele bieżące, konsumpcyjne, jedynie na cele rozwojowe, co w przyszłości skutkować będzie dochodami dla naszego miasta- podkreślał Prezydent.Nie krył również satysfakcji z podjętej przez radnych decyzji."Jeżeli wszyscy radni zaakceptowali przedstawiony budżet, to jest on oznaką nie tyle konsensusu, co wspólnego myślenia o przyszłości Tarnowa".

W odpowiedzi na pytanie o najpoważniejsze przyszłoroczne inwestycje przedstawiono przeznaczone środki, podkreślając, że to są przygotowania do tych inwestycji:

Przeznaczone środki.


lub->POBIERZ


Dziennikarzy interesowała również sprawa Dyrektora Markiewicza, a konkretnie jego odwołania z pełnionej funkcji dyrektora Teatru z dniem 1 stycznia. Odpowiedzi w tej sprawie udzielił Prezydent.

Ważą się losy dyrektora Markiewicza.


lub->POBIERZ


Nowe logo Tarnowa znów budzi emocje za sprawą promocyjnego kalendarza...


fot. Michał StańczykSpotkanie z dziennikarzami było również okazją do zaprezentowania kalendarza na 2008 rok. Prezydent prosił, aby spojrzeć na niego w ten sposób, iż jest dokumentacją zeszłorocznych wydarzeń, które miały miejsce w Tarnowie. Dokumentuje i pokazuje w ciepłej formie wydarzenia z 2007 roku, miejsca urokliwe, zachowania. Prezentowany kalendarz zawiera również nowe promocyjne logo Tarnowa, stąd prośba, aby przyzwyczajać się do niego. Logo Tarnowa zostało wybrane spośród 328 projektów nadesłanych przez 219 osób wybrano projekt Alicji Ozaist, studentki z Krakowa.

Prezentacja kalendarza wywołała dyskusje na temat wybranego w drodze konkursu znaku promocyjnego miasta. Dziennikarze nawiązali do toczącej się na łamach tarnowskich portali internetowych dyskusji mieszkańców miasta, którzy w większości przypadków wyrażali negatywne opinie na temat walorów artystycznych i informacyjnych tego projektu. Prezydent doskonale wie o toczących się dyskusjach, jednak chciałby przekonać tarnowian, że był to właściwy i jedynie słuszny wybór.

Prezydent Ścigała i Maria Zawada-Bilik: cechy dobrego, prostego logotypu


lub->POBIERZ


Ryszard Ścigała: "Z tego logo jestem zadowolony".


lub->POBIERZ


tekst i nagrania: Michał Stańczyk
fot. Michał Stańczyk kontakt: michalstanczyk(at)tarnow.net.pl
Komentarze...