W sylwestra kasy UMT wcześniej zamknięte
access_time 2007-12-28 15:27:48
W poniedziałek 31 grudnia kasy Urzędu Miasta Tarnowa będą czynne do godziny 11:30. Wynika to z konieczności przeprowadzenia rozliczenia oraz inwentaryzacji.

W poniedziałek 31 grudnia Bank Gospodarstwa Krajowego w Tarnowie będzie czynny do godziny 12:30. W związku z tym kasy Urzędu Miasta Tarnowa z uwagi na rozliczenia oraz konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji będą czynne do 11:30. Mieszkańcy, którzy będą mieli konieczność załatwienia spraw w Urzędzie wiążących się z uiszczeniem opłat, będą mogli pobrać opieczętowany numerem konta blankiet i dokonać wpłaty w Urzędzie Pocztowym.

Komentarze...