Profilaktyka policyjna w szkołach w 2007 r.
access_time 2008-01-04 15:05:11
Tarnowska policja realizując liczne zadania polegające na ograniczeniu przestępczości prowadzi od szeregu lat szeroko zakrojoną działalność profilaktyczną wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W strukturze Komendy Miejskiej Policji został wyodrębniony Zespół ds. Nieletnich i Patologii, w skład którego wchodzi m. in. trzech policjantów, którzy realizują programy prewencyjne w szkołach i innych placówkach oświatowych.

Tarnowska policja realizuje kilka programów prewencyjnych wśród których najważniejsze to : „Razem Bezpieczniej”,„Unikanie Zagrożeń”, i „Uwaga Zagrożenie”. Programy te mają na celu poszerzanie wiedzy na temat zagrożeń z jakimi może spotkać się młody człowiek oraz metody jak ich unikać. Realizowane programy podzielone są na kilka segmentów. W przedszkolach i początkowych klasach szkoły podstawowej przekazywana jest wiedza na temat bezpiecznej zabawy, stosownego zachowania w stosunku do osób obcych i bezpiecznej drogi do szkoły. Klasa IV i V szkoły podstawowej to głównie wychowanie komunikacyjne. Uczniowie zyskują wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, przepisach ruchu drogowego oraz zdają egzamin na kartę rowerową. W gimnazjum i I klasie szkoły średniej policjanci propagują wiedzę na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich, gdyż zgodnie z polskim prawem rozpoczyna się ona z chwilą ukończenia 13 roku życia. Bardzo ważne miejsce w tematach poruszanych przez policjantów zajmuje problem narkomanii, głównie odpowiedzialności prawnej za posiadanie i handel narkotykami.

W 2007 roku policjanci z Zespołu ds. Nieletnich uczestniczyli w ponad 220 różnego rodzaju prelekcjach, szkoleniach i spotkaniach z dziećmi i młodzieżą szkolną, rodzicami i nauczycielami, przekazując informacje zawarte w w/w programach prewencyjnych. Również w bieżącym roku nadal będą kontynuowane działania profilaktyczne.

Policjanci czekają na zgłoszenia szkół i innych placówek o potrzebie przeprowadzenia prelekcji i spotkań dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Zgłoszenia należy kierować do Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KMP w Tarnowie tel. 014 628-14-55 oraz 628-14-58.

Komentarze...