Wybierzemy osiedlowy samorząd
access_time 2008-01-09 17:43:17
7 stycznia odbyło się spotkanie Miejskiej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia wyborów do rad osiedli wyznaczonych na dzień 6 kwietnia. Rady osiedli są samorządami mieszkańców osiedla. W Tarnowie wybory zostaną przeprowadzone w 16 osiedlach, liczba członków rady osiedla jest jednakowa w każdym osiedlu i wynosi 15 osób.

6 kwietnia odbędą się w Tarnowie wybory do Rad Osiedli kolejnej kadencji. Kandydatów zgłaszać można do Miejskiej Komisji Wyborczej w Urzędzie Miasta Tarnowa (Kancelaria Rady Miejskiej ul. Goldhammera 3, I piętro, pok. 108) do 21 marca.

Kandydatami mogą być wyborcy z danego osiedla, którzy złożą pisemne oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz uzyskają poparcie co najmniej 20 mieszkańców posiadających prawa wyborcze. Wybory zostaną przeprowadzone w osiedlach, w których liczba zarejestrowanych kandydatur będzie większa od liczby wybieranych członków rady, która jest jednakowa w każdym z tarnowskich 16 osiedli i wynosi 15 osób.

Wybory w osiedlu będą ważne jeżeli weźmie w nich udział co najmniej trzy procent wyborców.

Komentarze...