Informacja o wolnych miescach w Domach Opieki Społecznej
access_time 2008-01-15 09:34:12
Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Tarnowa zawiadamia, że informacje dotyczące wolnych miejsc w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa można uzyskać bezpośrednio w tych placówkach, lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Tarnowski samorząd prowadzi dwa domy pomocy społecznej. Informacje na temat wolnych miejsc w tych placówkach uzyskać można bezpośrednio w: Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Św. Brata Alberta, przy ulicy Szpitalnej 53, (tel. 014 622 21 54) oraz Domu Pomocy Społecznej, przy ulicy Czarna Droga 48, (tel. 014 633 02 15), a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, przy Al. M. B. Fatimskiej 9, (tel. 014 621 60 79)

Komentarze...