Powstańczy apel
access_time 2008-01-18 14:39:58
Rokrocznie tarnowscy harcerze obchodzą rocznice wybuchu powstania styczniowego uroczystym apelem poległych przy mogile powstańców 1863 roku na Starym Cmentarzu w Tarnowie. Tradycja tych harcerskich obchodów rocznicowych sięga okresu międzywojennego i była ona kultywowana również krótko po zakończeniu II wojny światowej.

- Z chwilą wprowadzenia stanu wojennego władze nie zakazały organizowania zbiórek harcerskich i obchodzenia uroczystości. Instruktorzy tarnowskiego hufca z kręgu „Gniazdo” pod przywództwem druha harcmistrza Mariana Bryndala, na złość partyjnym władzom wskrzesili tą piękną tradycję i już 22 stycznia 1982 r. spotkali się na „Kwaterze Powstańców” – mówi druh harcmistrz Leszek Ignasik, organizator tegorocznych obchodów.

Z czasem do organizacji harcerskich obchodów rocznicowych dołączył Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, który wspólnie z tarnowskim Hufcem ZHP im. gen. Józefa Bema oraz Urzedem Miasta Tarnowa jest organizatorem tegorocznej uroczystości. Obchody rocznicowe rozpoczną się 22 stycznia (wtorek) o godz. 16.40 przy bramie Starego Cmentarza w Tarnowie. O tej godzinie drużyny harcerskie w asyście pocztów sztandarowych udadzą się w uroczystej kolumnie marszowej do Kwatery Powstańców Styczniowych, gdzie po gawędzie okolicznościowej oraz modlitwie prowadzonej przez kapelana harcmistrza Aleksandra Dychtonia odbędzie się uroczysty Apel Poległych. Do Apelu wezwani zostaną powstańcy styczniowi pochowani na cmentarzach Tarnowa i regionu. W trakcie uroczystości harcerze zaciągną wartę honorową pod powstańczym kurhanem.

- Mam nadzieje że w taki symboliczny sposób będziemy mogli uczcić pamięć powstańców styczniowych nie tylko w towarzystwie harcerzy i kombatantów, ale że w uroczystości wezmą udział również inni mieszkańcy miasta. Nie wolno nam zapomnieć o tych którzy walczyli i umierali za wolną i niepodległą Rzeczypospolitą – zachęca do udziału w Apelu komendant hufca, podharcmistrz Maksym Pękosz.

Komentarze...