Gala Tarnowskiego Sportu
access_time 2008-05-02 09:46:05
Prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała wręczył nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe oraz listy gratulacyjne dla zawodników, pobierających od stycznia stypendia. Okazją była Gala Tarnowskiego Sportu, zorganizowana 28 kwietnia w Dworku Modrzewiowym restauracji Cristal Park.

119 osób, trenerów i zawodników otrzymało nagrody od Prezydenta Miasta Tarnowa Ryszarda Ścigały podczas Gali Tarnowskiego Sportu 28 kwietnia. Prezydent wyróżnił również 48 osób (1 dziennikarz, 9 działaczy sportowych, 9 zawodników, 29 przedstawicieli organizacji kultury fizycznej). Uhonorowano łącznie reprezentantów 20 dyscyplin. W tym gronie najliczniejsi byli przedstawiciele PTSS „Sprawni Razem” (27) i MKS Pałac Młodzieży (23 osoby). Wysokość nagród waha się od 300 do 2 400 zł. Przeznaczono na nie łącznie 89 tysięcy złotych.

Wręczone przez prezydenta listy gratulacyjne odebrało 80 stypendystów sportowych. Zawodnicy różnych dyscyplin pobierają stypendia od stycznia. Otrzymują od 1 200 do 8 400 złotych, a stypendium wypłacane jest przez okres 4-7 miesięcy. Na tę formę wsparcia lokalnego sportu tarnowski samorząd przeznaczył w tym roku ćwierć miliona złotych, o 50 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym.

Po raz pierwszy prezydent miasta uhonorował dziennikarza lokalnych mediów. Głosami przedstawicieli środowiska sportowego, członków Rady Sportu Gminy Miasta Tarnowa oraz klubów tarnowskich nagroda przypadła Romanowi Kierońskiemu. Wyróżnienie przyznane zostało za znaczące przyczynienie się do rozwoju sportu w naszym mieście oraz jego popularyzację w kraju i za granicą. - Tegoroczne wydatki na sport z budżetu Tarnowa wyniosą około sześciu milionów złotych. To dla nas bardzo istotna dziedzina. Wspieramy zawodników, działaczy, kluby i organizacje. Ważne są dla nas zarówno sport wyczynowy na najwyższym poziomie, jak i amatorski, zajęcia dla najmłodszych, rekreacja, imprezy masowe, adresowane do wszystkich mieszkańców. Zawodnicy to także doskonali ambasadorzy naszego miasta. Dzięki nim o Tarnowie jest głośno nie tylko w naszym kraju, ale i poza jego granicami – mówił prezydent Ryszard Ścigała, gratulując nagrodzonym i wyróżnionym.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A