Podniośle, uroczyście uczczono w Tarnowie rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja (relacja, zdjęcia, nagrania)
access_time 2008-05-03 17:23:07
Przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyły się uroczystości upamiętniające jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach twórczego czynu patriotycznego Polaków - uchwalenie Konstytucji 3 Maja.
fot. Michał Stańczyk W latach 1788 - 92 obradował w Warszawie Sejm Wielki. Pod nieobecność przeciwników reform, Sejm dokonał rzeczy niezwykłej - uchwalił pierwszą Europie, a drugą na świecie(po Stanach Zjednoczonych) konstytucję. Do jej podstawowych założeń należało, m.in. likwidacja liberum veto wolnej elekcji. Wprowadzała głosowanie większością i dziedziczność tronu, wzmacniała władzę ustawodawczą wykonawczą, dawała prawa mieszczanom, chłopów wzięła pod opiekę państwa. Wprawdzie ustawa zasadnicza obowiązywała zaledwie 15 miesięcy(konfederacja targowicka i wkroczenie wojsk rosyjskich w 1792 r. obaliło reformy), weszła jednak do historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski.

Uczestnicy uroczystości spotkali się w Bazylice Katedralnej, aby „uczyć się chodzić do wierności drogami Maryi i wypraszać łaski dla matki Ojczyzny”. „Z dawna Polski Tyś KRÓLOWĄ”- tymi słowami rozpoczął homilię ks. Proboszcz. W kazaniu podkreślał ciągłą obecność Matki Bożej w pobożności narodu, w sercach Polaków. „Historia, decyzje rządu złączyły obchody uroczystości Matki Bożej Królowej Polski i wspomnienie sławnej Konstytucji danej jako nadzieja Polsce po I rozbiorze. My z tego związku Matki Królowej i Matki Ojczyzny wyciągajmy wnioski, by Polska była bardziej szlachetna, a nasze czyny były kontynuacją czynów naszych przodków kochających Ojczyznę, kochających Matkę Bożą” – nawoływał ks. Proboszcz.

Po mszy św. uczestnicy obchodów rocznicowych przemaszerowali przed Grób Nieznanego Żołnierza. „Po raz kolejny spotykamy się tutaj przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Tarnowie. To spotkanie jest jednak wyjątkowe” –zwrócił się do zebranych starosta tarnowski Mieczysław Kras.

Wystąpienie Mieczysława Krasa


lub->POBIERZ


"To radosne święto przypomina bezkrwawy sukces naszego narodu" –podkreślał w swoim wystąpieniu Senator RP Kazimierz Wiatr.

Senator Kazimierz Wiatr o dzisiejszej uroczystości.


lub->POBIERZ


Na zakończenie uroczystości prezydent Tarnowa, Ryszard Ścigała podziękował tym, którzy przyczynili się do uroczystego świętowania rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.”Ważne jest, abyśmy naszą tożsamość opierali na przeszłości, budując przyszłość”- zwrócił się do zebranych Prezydent.

tekst i nagrania: GrS i Michał Stańczyk
fot. Michał Stańczyk kontakt: michalstanczyk(at)tarnow.net.pl
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A