Zmiany w Straży Miejskiej
access_time 2008-05-08 09:21:27
Będą zmiany w tarnowskiej Straży Miejskiej. Dotychczasowy komendant Karol Franz został odwołany z tej funkcji, ale nadal będzie pracował w instytucjach samorządowych. Nowy szef zostanie wyłoniony w drodze konkursu, który został już ogłoszony.

Kandydaci mogą składać dokumenty do 23 maja. Preferowane będą osoby, które mają doświadczenie w pracy w służbach mundurowych lub agencjach ochrony. Do komisji konkursowej, oceniającej kandydatów, zostali zaproszeni dwaj przedstawiciele komendanta miejskiego policji, co dodatkowo zwiększy obiektywizm i merytoryczność wyboru.

Od nowego komendanta władze miasta oczekują zmiany charakteru pracy Straży Miejskiej, tak by w większym niż dotąd stopniu wypełniała ona służebną rolę wobec mieszkańców, dbając o porządek, bezpieczeństwo i egzekwowanie prawa miejscowego.

W tarnowskiej Straży Miejskiej pracują 63 osoby, w tym 58 strażników.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A