Order Orła Białego dla Generała Józefa Bema?
access_time 2009-03-23 12:32:19
Harcerze z Hufca Tarnów Związku Harcerstwa Polskiego im. gen. Józefa Bema złożyli na ręce Marszałka Sejmu RP, Pana Bronisława Komorowskiego petycję z prośbą o przedłożenie do Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego wniosku o pośmiertne nadanie Generałowi Józefowi Bemowi, Orderu Orła Białego, najwyższego polskiego odznaczenia.

- Naszym zdaniem Generał Józef Bem, jest jednym z tych Polaków, którzy w pełni zasłużyli na to najwyższe w Polsce odznaczenie – mówi komendant tarnowskiego hufca ZHP, harcmistrz Maksym Pękosz - Generał Bem jest wspaniałym przykładem dla nas wszystkich, jak można służyć Ojczyźnie, zarówno w czasie wojny jak i w czasach pokoju.

Tarnowscy harcerze chcieliby, aby pośmiertne przyznanie Orderu, było elementem obchodów 80-tej rocznicy sprowadzenia prochów Generała Bema do Polski, która przypadnie 30 czerwca 2009 roku. Jak piszą w swojej petycji: „sprowadzenie prochów Generała było jednym z dwóch (obok pogrzebu Marszałka Józefa Piłsudskiego) największych wydarzeń patriotycznych w międzywojennej Polsce”.

- Chcielibyśmy aby pamięć o tym nadzwyczajnym tarnowianinie odżyła, gdyż obecnie jest on lepiej znany na Węgrzech niż w Polsce – mówi harcmistrz Maksym Pękosz – Mamy nadzieję, że Pan Prezydent przychyli się do naszej prośby i wyróżni najwyższym polskim odznaczeniem Generała Józefa Bema, wielkiego Polaka i światłego Europejczyka, który – jak to mówił prof. Chwalba podczas konferencji naukowej w rocznicę urodzin Generała – Józef Bem jest postacią która z powodzeniem może gościć na europejskich salonach jako wzór do naśladowania.

Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach „Order Orła Białego nadawany jest za znamienite zasługi zarówno cywilne, jak i wojskowe, położone w czasie pokoju lub wojny, dla chwały i pożytku Rzeczypospolitej Polskiej.” Wśród kawalerów Orderu znajdują się marszałek Józef Piłsudski, generał Józef Haller, Bronisław Geremek czy Czesław Miłosz. Pośmiertnie to najwyższe odznaczenie otrzymali m. in.: generał Tadeusz Bór-Komorowski, generał Władysław Anders i kardynał Stefan Wyszyński. Z urzędu kawalerami Orderu stają się Prezydenci Rzeczypospolitej.


Info: Komenda Hufca ZHP im. gen. Józefa Bema w Tarnowie

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A