Elektrownie jądrowe – szansa czy zagrożenie
access_time 2009-03-24 11:39:58
26 marca (czwartek), o godzinie 15.00, w Sali Lustrzanej przy ulicy Wałowej 10 odbędzie się kolejne otwarte spotkanie Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego. W trakcie spotkania prof. Jerzy Wiktor Niewodniczański wygłosi wykład zatytułowany: „Elektrownie jądrowe – szansa czy zagrożenie”.

Prof. Niewodniczański to wybitny znawca tematyki elektrowni jądrowych. Jest Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, autorem ponad 80 publikowanych i recenzowanych wystąpień konferencyjnych, publikacji naukowych i wielu patentów.

Przypomnijmy, że wykład inauguracyjny „Nie zapomnieć mowy ojców” podczas pierwszego otwartego spotkania TTN wygłosił Prof. Franciszek Ziejka, polski uczony, historyk literatury polskiej, w latach 1999-2005 rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Drugi wykład w ramach TTN zatytułowany „Prawo a wartości” wygłosił wybitny znawca prawa kanonicznego, doktor teologii, profesor zwyczajny nauk prawnych, wieloletni dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego ATK oraz prorektor, a w latach 1981-1987 rektor ATK w Warszawie (obecny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Ks. Prof. Remigiusz Sobański.

Podczas trzeciego, otwartego spotkania TTN, licznie zgromadzone audytorium miało okazję wysłuchać wykładu „Wychowanie do wartości”, wygłoszonego przez Ks. Kard. Zenona Grocholewskiego, Prefekta Watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego.

Jak mówi Prof. Kazimierz Wiatr, Prezes Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego – Kolejne już spotkanie, tym razem o tematyce odmiennej od dotychczasowych, ale jakże aktualnej jest jedną z kilku form działalności TTN. Głównym celem Towarzystwa jest zaś promocja społeczeństwa wiedzy na Ziemi Tarnowskiej oraz współtworzenie środowiska akademickiego i wspieranie powstania Akademii Tarnowskiej. Jak można zaobserwować zapraszamy do Tarnowa osoby wyjątkowe i wybitne, których życiorysy i dorobek są imponujące. Chcemy naszym gościom pokazać to miasto i środowisko akademickie oraz zaprosić do współpracy. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w tym niezwykłym spotkaniu.
Tarnowskie Towarzystwo Naukowe powstało w maju 2007 roku. Spotkanie założycieli miało miejsce w tarnowskim Ratuszu. W statutowych celach organizacji zawarto dążenie do rozwoju i konsolidacji środowisk naukowych Tarnowa, powołanie periodyku, który mógłby prezentować dokonania pracowników i studentów tarnowskich uczelni oraz stworzenie szans rozwoju najzdolniejszym studentom przez włączenie ich w badania naukowe. Szansą na zapoczątkowanie w Tarnowie tego typu działań są środki, które na te cele w najbliższych latach przeznaczyła Unia Europejska. Jednym z zadań Towarzystwa jest też dążenie do tego, by badania naukowe prowadzone w tarnowskich pracowniach, mogły być wdrażane w gospodarce Ziemi Tarnowskiej. Ważnym aspektem powstania TTN było również wsparcie rozwoju życia naukowego na tarnowskich uczelniach.

Powołanie Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego było bezpośrednio związane ze staraniami prowadzącymi do powstania Akademii Tarnowskiej. Realizację tego przedsięwzięcia wspiera powołany w marcu 2006 roku Konwent w skład którego weszli: Ks. bp dr Wiktor Skworc, Prof. Kazimierz Wiatr, Senator RP, Prof. Adam Juszkiewicz, ówczesny Rektor PWSZ oraz Ks. Prof. Michał Heller.

Do niewątpliwych sukcesów na polu dążeń do powstania Akademii Tarnowskiej należy zaliczyć należy przede wszystkim budowanie atmosfery zrozumienia i poparcia tego przedsięwzięcia w społeczeństwie Ziemi Tarnowskiej i całego województwa. Konkretnym tego dowodem jest uzyskanie środków finansowych na rozbudowę kampusu planowanej Akademii Tarnowskiej, zarówno w budżecie państwa jak również w środkach Unii Europejskiej. Tarnowskie Towarzystwo Naukowe wspiera Urząd Miasta Tarnowa.


Info: Tarnowskie Towarzystwo Naukowe

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A