Absolutorium dla Ryszarda Ścigały
access_time 2008-02-29 12:48:29
Żaden z tarnowskich radnych nie głosował przeciwko udzieleniu prezydentowi Tarnowa Ryszardowi Ścigale absolutorium z wykonania budżetu za rok 2007. 22 radnych głosowało za, dwóch wstrzymało się od głosu. Udzielenie absolutorium poprzedziły pozytywne opinie w sprawie wykonania ubiegłorocznego budżetu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowie oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 27 lutego radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2007 i udzielili absolutorium prezydentowi Ryszardowi Ścigale. Za udzieleniem absolutorium głosowało 22 radnych, dwóch wstrzymało się od głosów, żaden radny nie głosował przeciwko.

Wcześniej zarówno Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tarnowie, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu Tarnowa za rok 2007. W efekcie Komisja Rewizyjna przedłożyła Radzie Miejskiej wniosek, o udzielenie Prezydentowi Miasta Tarnowa absolutorium.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A