Urodziny Tarnowa
access_time 2008-03-04 19:45:52
7 marca przypada 678 rocznica lokacji Tarnowa. Tego dnia w południe na Rynku odbędą się „Słodkie urodziny miasta”, spotkanie, przede wszystkim najmłodszych tarnowian, połączone z lekcją historii. Zgodnie z tradycją urodziny Tarnowa uczczone zostaną okolicznościowym tortem, na Rynku pojawi się też zegar odliczający czas do 680 rocznicy lokacji, przypadającej w roku 2010.

7 marca 1330 roku Tarnów uzyskał prawa miejskie na mocy przywileju króla Władysława Łokietka. Historia obecności ludzi na terenie obecnego miasta jest oczywiście dużo starsza, starsze również są, sięgające XII wieku, pisemne wzmianki o ówczesnej wsi „Tarnów”. Wiadomo także, że w roku 1327 Spycimir herbu Leliwa nabył wieś i na jej obszarze założył trzy lata później swoje prywatne miasto. Przywilej króla zezwalał lokować Tarnów na prawie niemieckim.

7 marca uznawany jest za datę „urodzin” miasta. Z okazji 678 rocznicy lokacji 7 marca na płycie Rynku odbędą się zatem „Słodkie urodziny miasta” – spotkanie przeznaczone przede wszystkim dla najmłodszych tarnowian, podczas którego odczytany zostanie m.in. tekst aktu lokacji, na Rynek wjedzie wielki urodzinowy tort, dzieci złożą również Tarnowowi urodzinowe życzenia. Organizatorzy zaplanowali także niespodzianki dla uczestników, uruchomiony zostanie również zegar odmierzający czas do 680 rocznicy założenia Tarnowa przypadającej w roku 2010.

Spotkanie na Rynku rozpocznie się o godzinie 12.00. W kolejnych dniach w ramach imprez urodzinowych zaplanowano wernisaż wystawy „Tarnów Leliwitów” 10 marca w Muzeum Okręgowym oraz wystawę „Kocham Tarnów” 12 marca w Tarnowskim Centrum Kultury.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A