"Spacerki po Tarnowie 2008" już od 6 lipca!
access_time 2008-06-24 17:37:40
Po raz kolejny Tarnowskie Centrum Informacji - jednostka budżetowa miasta Tarnowa zaprasza na cykl wakacyjnych "Spacerków po Tarnowie". W związku z przypadającą w tym roku okrągłą, 90. rocznicę odzyskania niepodległości i faktem iż Tarnów był pierwszym, niepodległym miastem, w tym roku wędrować będziemy śladami walk niepodległościowych.

Przewodnikiem tych bezpłatnych 2 - 3 godzinnych wędrówek będzie pan Kazimierz Bańburski. Tegoroczne spacerki wyjątkowo odbywać się będą co 2 tygodnie. Miejscem zbiórki będzie ogródek letni kawiarni "Kabaret" przed siedzibą Tarnowskiego Centrum Informacji w Rynku 7 w Tarnowie. Przed każdym spacerkiem Tarnowska Artystyczna Konfraternia zaprezentuje kilkunastominutowe etiudy i impresje. Nagłośnienie dostarczy Starowstwo Powiatowe w Tarnowie. Zaczynamy 6 lipca o godz. 15.00

Szczegółowy plan:

Niedziele, co 2 tygodnie, lipiec-sierpień 2008 r.

6 lipca:

Temat: "Tarnów i tarnowianie w powstaniach narodowych".
[Wędrówka na Stary Cmentarz. Pomnik Rufina Piotrowskiego (1806-1872), powstańca z powstania listopadowego zesłańca na Sybir, uciekiniera z zesłania, autora "Pamiętników z pobytu na Syberii". Mogiła powstańców z powstania styczniowego. Płyta z nazwiskami ofiar rabacji 1846 r.]

20 lipca:

Temat: "Gen. Józef Bem, bohater narodu polskiego i węgierskiego. Wiosna Ludów (1848 r.) w Tarnowie".
[Wędrówka szlakiem gen. J. Bema: Dom przy pl. Gen. Bema (Burek), ul. Kapitulna (miejsce, w którym mieszkali rodzice J. Bema), pomnik na placu przy ul. Wałowej, Mauzoleum w parku (dawnym Ogrodzie Strzeleckim), Plac Sobieskiego (dawny pl. Pocztowy), budynek dawnej poczty (kamienica Serdowej), budynek dawnego Starostwa - miejsca związane z wydarzeniami podczas Wiosny Ludów (1848 r.)].

3 sierpnia:

Temat: "Tarnów - drogi do niepodległości w latach 1914-1918".
[Wędrówka szlakiem niepodległości: plac Katedralny, Zaułek za katedrą koło Domu Mikołajowskich, tablica na domu pl. Katedralny 3, skąd wyruszali tarnowianie do legionów w sierpniu 1914 r. Mogiły legionistów na Starym Cmentarzu. Grób Nieznanego Żołnierza przed gmachem I LO].

17 sierpnia:

Temat: "Wojsko w Tarnowie"
[Koszary 57. Pułku Piechoty ("dzieci tarnowskich"), później 16. Pułku Piechoty (dziś gmach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej), pomnik "Poległym w obronie Odrodzonej Ojczyzny 5. Pułku Strzelców Konnych w latach 1920-1923", na placu koszarowym od strony ul. Matki Bożej Fatimskiej. Kompleks dawnych budynków koszarowych przy ul. Mościckiego].

31 sierpnia:

Temat: "Wojna zaczęła się w Tarnowie"
[Gmach dworca kolejowego, gdzie w dniu 28 sierpnia 1939 r. Wybuchła bomba zegarowa podłożona przez niemieckiego dywersanta, ul. Urszulańska, (budynek gestapo), tarnowskie więzienie, skąd więźniowie zostali w dniu 13 czerwca 1940r. przewiezieni do budynku łaźni żydowskiej, Plac Więźniów Oświęcimia, budynek łaźni żydowskiej, pomnik Pierwszego Transportu do KL Auschwitz 14 czerwca 1940 r.].


Serdecznie zapraszają: Tarnowskie Centrum Informacji, Tarnowska Artystyczna Konfraternia, Starostwo Powiatowe w Tarnowie oraz kawiarnia "Kabaret".

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A