Sesja naukowa „Marzenia o wolnej Polsce w literaturze”
access_time 2008-11-13 13:29:28
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Tarnowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie oraz Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa zapraszają na Sesję z okazji 90. Rocznicy odzyskania niepodległości, na temat „Marzenia o Wolnej Polsce w Literaturze”, która odbędzie się 17 listopada br. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Auli PWSZ w Tarnowie (C017).

Celem Sesji ma być ukazanie jak ważne zadanie spoczywało na ówczesnej polskiej literaturze. To właśnie dzięki niej naród nie zatracił swojej tożsamości, co umożliwiło odrodzenie się państwa polskiego.

Profesorowie, którzy wygłoszą wykłady w ramach sesji są wybitnymi znawcami literatury. Przy okazji należy również wspomnieć, że prof. Grażyna Borkowska jest Prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

PROGRAM SESJI:

Prof. dr hab. Bogusław Dopart (UJ)
Romantycy o wyjarzmieniu Polski i wolności Polaków

Prof. dr hab. Grażyna Borkowska (IBL PAN, UW)
Marzenia o wolności w literaturze pozytywizmu

Prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz (Prorektor AP)
POLONIA IRREDENTA – na marginesie Młodej Polski

Serdecznie zapraszamy


Prof. dr hab. Bogusław Dopart, historyk literatury polskiej
Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych; Instytut Filologii Polskiej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie Kierownik Katedry Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu Wydział Polonistyki. Doktorat uzyskał na podstawie rozprawy Twórczość A. Mickiewicza w kontekście sporów przełomu romantyzmu w Polsce, podstawą habilitacji była praca Romantyzm polski: pluralizm prądów i synkretyzm dzieła.

Prof. dr hab. Grażyna Borkowska-Arciuch, historyk literatury polskiej,
Aktualnie jest Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN, Członek Polskiej Akademii Nauk; Wydział PAN; Wydział I - Nauk Społecznych; Komitet Nauk o Literaturze, Prezes Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, rozprawa habilitacyjna: Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej (1845-1914).

Prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz, historyk literatury polskiej
Prorektor Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk; Wydział I - Nauk Społecznych; Komitet Nauk o Literaturze.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A