Karta Życia - Akcja FMS
access_time 2008-11-13 13:37:26
W dniu 15 listopada około godziny 12:00 na Placu Sobieskiego Federacja Młodych Socjaldemokratów - młodzieżówka SLD bedzie rozdawała tzw. Karty Życia.

Przygotowano kilka tysięcy specjalnych kart wielkości karty kredytowej, na których znajduje się miejsce na imię i nazwisko, pesel i adres posiadacza oraz czytelne oświadczenie o zgodzie na pobranie organów w przypadku śmierci posiadacza karty.

W świetle obowiązującego prawa tkanki i organy osoby zmarłej mogą być od niej pobrane, jeżeli za życia nie sprzeciwiła się temu składając wniosek o wpis do Centralnego Rejestru Sprzeciwów. W praktyce najczęściej lekarze odstępują od pobrania tkanek i narządów osoby zmarłej, jeżeli sprzeciwia się temu jej najbliższa rodzina. Tego typu sprzeciwy, z uwagi na niską świadomość społeczną w tym zakresie, występują bardzo często.

Wypełnienie i noszenie np. w portfelu "karty życia" będzie można w takim wypadku traktować jako oświadczenie osoby zmarłej, że jej wolą było, aby w przypadku śmierci pobrano od niej tkanki i narządy. Wierzymy, że przyczyni się to do zwiększenia liczby wykonywanych transplantacji tkanek i narządów, a w konsekwencji umożliwi uratowanie życia większej liczbie osób czekających na przeszczep - mówią organizatorzy akcji.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A