Nieśmy płomień braterstwa – Betlejemskie Światło Pokoju 2008
access_time 2008-12-16 14:34:45
Już po raz 18ty tarnowscy harcerze z Hufca ZHP im. gen. Józefa Bema odebrali 14 grudnia br. w imieniu mieszkańców Tarnowa Betlejemskie Światło Pokoju. Tradycyjnie już z Groty Narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem skauci austriaccy przewożą Światło do Katedry Wiedeńskiej, skąd odbierają je skauci z pobliskich krajów i przekazują swoim sąsiadom tak, by Płomień otoczył całą Europę. Przesłanie, które towarzyszy w tym roku wędrówce Światła, brzmi: Betlejemskie Światło Pokoju „Nieśmy płomień braterstwa”.

Jak co roku tarnowscy harcerze biorą udział w uroczystości na Wawelu skąd reprezentanci wszystkich środowiska harcerskich z całej Polski udają się na mszę świętą do Kościoła Mariackiego – mówi komendant tarnowskiego hufca ZHP, harcmistrz Maksym Pękosz. – Po zakończeniu mszy, Betlejemskie Światło Pokoju przekazywane jest harcerzom, którzy zabierają je do swoich miast.

Podobnie jak w latach ubiegłych harcerze przekażą Betlejemskie Światło Pokoju Prezydentowi RP, Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkom Sejmu i Senatu oraz do wielu urzędów i instytucji.

Tradycyjnie już w Tarnowie przekazujemy Betlejemskie Światło Pokoju podczas uroczystego spotkania opłatkowego samorządowców – mówi harcmistrz Maksym Pękosz. – W tym roku takie spotkanie będzie miało miejsce 19 grudnia. Po jego zakończeniu o godz. 17.00 przekażemy Światło wszystkim mieszkańcom miasta którzy przybędą na tarnowski rynek.

Tarnowscy harcerze przekażą w najbliższych dniach Betlejemskie Światło Pokoju do wielu instytucji i organizacji zarówno w Tarnowie jak i w Pleśnej, Ryglicach czy w Dąbrowie Tarnowskiej. 21 grudnia o godz. 12.00 w Kościele Księży Filipinów w Tarnowie podczas mszy świętej dla dzieci i młodzieży tarnowscy harcerze przekażą Betlejemskie Światło Pokoju dla wszystkich tarnowian. Betlejemskie Światło Pokoju będzie można odebrać również w siedzibie komendy hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Tarnowie, ul. Konarskiego 17, do dnia 22 grudnia br. włącznie w godzinach dyżuru hufca.

Więcej informacji dotyczących możliwości odebrania Światła w tarnowskim hufcu można znaleźć na stronie www.tarnow.zhp.pl

Komentarze...