Biuro Public Relations Młodzieżowej Rady Miejskiej
access_time 2009-03-25 09:58:47
Młodzieżowa Rada Miejska w Tarnowie ogłasza konkurs na pracowników społecznych Biura Public Relations MRM, które zajmie się kreowaniem wizerunku MRM.

Od 1990 roku, od chwili odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce, powstają młodzieżowe rady miast i gmin, których celem jest przede wszystkim wspieranie partnerskiego współuczestniczenia młodzieży w życiu społeczności lokalnej. Organizacje te skupiają ludzi, którzy cieszą się szczególnym zaufaniem rówieśników oraz wykazują się wysoką świadomością społeczną, co wyraża się w ich aktywnej działalności w środowisku lokalnym. Reprezentują oni interesy młodzieży wobec władz lokalnych i rządowych, co daje im szanse bycia istotną komórką wchodzącą w skład polityki lokalnej.

Jednym z najważniejszych celów działania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie, zaraz obok wyżej wymienionych, jest również pełnienie funkcji edukacyjnych. Działacze młodzieżowych samorządów lokalnych mają niecodzienną możliwość uczestniczenia w wydarzeniach, jakie do tej pory znali jedynie z podręczników WOSu.

Naszą radę tworzy 25 radnych, lecz nigdy nie odmówiliśmy żadnej osobie, która chciała z nami współpracować, stwarzamy taką możliwość każdemu uczniowi, który tylko przejawia chęci. Obecnie poszukujemy 4 osób, które utworzą Biuro Public Relations MRM.

Będzie to znakomity warsztat dziennikarski dla osób posiadających zdolności oraz zapał do pracy społecznej. Oferta adresowana jest do uczniów III klas gimnazjum i I szkoły średniej. Zgłoszenia można przesyłać do końca marca na adres: dawid-solak@wp.pl. Spośród nadesłanych CV i listów motywacyjnych wybierzemy 20 osób, które zostaną poddane krótkiemu testowi pisemnemu bez specjalego przygotowania oraz rozmowie kwalifikacyjnej - mówi Dawid Solak, Rzecznik Prasowy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie.


Info: Młodzieżowa Rada Miejska w Tarnowie

Komentarze...