Po "prawko" przez Internet?
access_time 2009-01-06 12:41:26
Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło zmiany w systemie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Jedną z propozycji zmian jest wprowadzenie możliwości przeprowadzenia kursu teoretycznego przez internet.

Możliwość przeprowadzenia wykładów z zagadnień teoretycznych w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu pojawiła się w projekcie ustawy o kierujących pojazdami.

Jeśli pojawi się zainteresowanie ze strony naszych klientów to jesteśmy gotowi świadczyć taką formę nauki - wyjaśnia Lidia Nytko, kierownik ośrodka szkolenia tarnowskiego PKSu.

Według przygotowanego projektu, szkolenie e-learningowe mogłoby być prowadzone wyłącznie przez ośrodki szkolenia kierowców posiadające odpowiednie poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań. Projekt ustawy został obecnie skierowany do rozpatrzenia przez Rządowe Centrum Legislacji i jest spora szansa, że wejdzie w życie już na wiosnę tego roku.

Resort infrastruktury wyjaśnia, że w przypadku akceptacji tej formy nauczania przez Sejm, szczegółowe warunki zostaną określone przez ministra właściwego do spraw transportu w ramach ogólnej delegacji ds. określenia programu zasad, metodyki i warunków technicznych procesu nauczania.


Info: CREATIFF

Komentarze...