XX Jubileuszowa Gala Uskrzydlonych
access_time 2009-01-17 00:17:07
Dzisiejszego dnia (16 stycznia 2009 r.), o godz. 15.00 w Sali Lustrzanej, podczas Wielkiej Jubileuszowej Gali, odbyło się uroczyste wręczenie statuetek „USKRZYDLONEGO 2008”.
Idea „Uskrzydlonego” %%br%%
Istotą społecznego samo urzeczywistnienia człowieka jest praca - szeroko rozumiana aktywność, dzięki której człowiek się zwielokrotnia, odnajduje bowiem siebie wzbogaconego w dziełach które są jej wynikiem. Praca jest jednocześnie najbardziej wyrazistym wyznacznikiem rozwoju - wyznacznikiem pozwalającym na osiągnięcie celów życiowych.
 
Trudno oczywiście oczekiwać, aby każdy człowiek, w każdej sytuacji osiągał wyznaczone cele. Tym bardziej cenić należy tych, którzy dzięki indywidualnej i twórczej aktywności potrafili osiągnąć sukces. Jest on pewnym zwieńczeniem, często wieloletniej pracy i należy go umieć dostrzegać, a co najważniejsze - społecznie wartościować i honorować. Taką formą nagrody jest "Uskrzydlony".
 
Statuetka "Uskrzydlonego",  to dzieło artysty rzeźbiarza Stefana Niedorezo, przypomina Ikara.
Każda statuetka "Uskrzydlonego" ma swój numer, do którego dołączona jest karta z imieniem i nazwiskiem wyróżnionej osoby. Prowadzona jest również dokumentacja "Uskrzydlonych" w postaci kroniki ze zdjęciami i wpisami laureatów i osób uczestniczących w uroczystości wręczenia nagrody.
 
Historia „Uskrzydlonego” %%br%%
Po raz pierwszy nagrodę przyznano za 1988 r. Wówczas wyróżniono nią sześć osób w dwóch kategoriach - kultura i media. Pomysł promowania ludzi związanych z kulturą powstał w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Tarnowie, kierowanym przez Stanisława Lisa. "Uskrzydlony" przyznawany był przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Tarnowie dla ludzi kultury. Praktycznie od początku honorowani tym wyróżnieniem byli także menedżerowie, działacze samorządowi oraz dziennikarze. W momencie powstania Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., kontynuującej misję WOK w dziedzinie kultury, "Uskrzydlony" stał się nagrodą za indywidualny wkład w dzieło rozwoju regionu tarnowskiego przyznawaną w pięciu kategoriach: kultura, samorząd lokalny, gospodarka, promocja, media.
 
Po dwuletniej przerwie ideę "Uskrzydlonego" podjęła Rada Fundatorów Tarnowskiej Fundacji Kultury w ramach Programu Jubileuszu 10-lecia swojej działalności.
 
Od 2000 r. "Uskrzydlony" jest przyznawany przez kapitułę powoływaną corocznie przez Radę Fundatorów Tarnowskiej Fundacji Kultury w kategoriach:
 
- KULTURA
- SAMORZĄD TERYTORIALNY
- MEDIA
- ROZWÓJ I PROMOCJA REGIONU
- ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
- INTEGRACJA EUROPEJSKA.
- FIRMY KREUJĄCE ROZWÓJ MAŁOPOLSKI I PODKARPACIA.
- PROMOCJĘ POLSKI W EUROPIE I W ŚWIECIE.
 
Do tej pory statuetką uhonorowano 197 osób. Wśród laureatów jest wiele osób wybitnych, zasłużonych dla kultury oraz rozwoju i promocji regionu. "Uskrzydlony" przyznawany jest osobom indywidualnym i zespołom twórczym, ale tylko wówczas, gdy osiągnięty sukces jest wynikiem twórczej pracy wielu osób i nie sposób indywidualnie go uhonorować. Sukcesu bowiem nie da się jednoznacznie definiować. Wydaje się to jednak zbyteczne, bo jak powiedział Napoleon Bonaparte " Sukces jest największym mówcą świata".
 
Lista laureatów XX Jubileuszowej Wielkiej Gali
Nagrody Uskrzydlony ‘2008
 
W kategorii: KULTURA
Laureatami NAGRODY „USKRZYDLONY 2008” zostali:
 1. ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY „OTFINOWIANIE”,
 2. BOGUSŁAW NOWAK – Dyrektor Naczelny Opery Krakowskiej,
 3. STOWARZYSZENIE „TEATR NIE TERAZ”,
 4. AGATA NADOLNIK – Założycielka i kierowniczka Zespołu Folklorystycznego „Gwoździec”.
W kategorii: SAMORZĄD TERYTORIALNY
Laureatami NAGRODY „USKRZYDLONY 2008” zostali:
 1. ROMAN CIEPIELA – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego,
 2. STANISŁAW KRACIK – Burmistrz Niepołomic.
W kategorii: ROZWÓJ I PROMOCJA REGIONU
Laureatem NAGRODY „USKRZYDLONY 2008” został:
 1. Dr MARIAN MORAWCZYŃSKI – Dyrektor Oddziału Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych.
W kategorii ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Laureatami NAGRODY „USKRZYDLONY 2008” zostali:
 1. BARBARA SOBECKA-MIKOS – Prezes Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej,
 2. ANTONI ZIĘBA – Założyciel i Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej.
W kategorii FIRMY KREUJĄCE ROZWÓJ MAŁOPOLSKI i PODKARPACIA
Laureatami NAGRODY „USKRZYDLONY 2008” zostały:
 1. MAREK PIJAR – właściciel Firmy TRANS POŁUDNIE S.A. w Dębicy,
 2. MAREK PAWLIK – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny ABM SOLID S.A. w Tarnowie.
W kategorii PROMOCJA POLSKI W EUROPIE I ŚWIECIE
Laureatem NAGRODY „USKRZYDLONY 2008” zostało:
 1. MUZEUM DIECEZJALNE W TARNOWIE
 
fot. kam
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A