Obwodowe komisje czekają na kandydatów
access_time 2009-05-07 09:24:35
Miejskie Biuro Wyborcze w Tarnowie informuje, iż w Tarnowie utworzone zostały 72 obwody głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009 r. Kandydatów do komisji obwodowych mogą zgłaszać pełnomocnicy komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby.

Do składu komisji komitet wyborczy zgłasza po jednym kandydacie spośród wyborców miasta Tarnowa w terminie do 8 maja 2009 r. w Kancelarii Rady Miejskiej, Urząd Miasta Tarnowa ul. Goldhammera 3, pok. 108, w godzinach pracy Urzędu.

Informacje telefoniczne: 0-14 688 -28-41, 0-14 688-28-42, 0-14 688-28-43.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A