Harcerska Akcja Letnia 2009
access_time 2009-07-08 15:17:00
Tradycyjnie już w okresie wakacji Związek Harcerstwa Polskiego przeprowadza Harcerską Akcję Letnią skierowaną tak do harcerzy jak i młodzieży nie zrzeszonej. Tarnowski Hufiec ZHP im. gen. J. Bema jak co roku włączą się aktywnie w tą akcję.

- Program tegorocznego HAL’u w Hufcu Tarnów jest bogatszy niż w roku ubiegłym - mówi komendant Hufca Tarnów, harcmistrz Maksym Pękosz - nasi harcerze będą wypoczywali w wielu miejscach, tak w kraju jak i za granicą.

Mówi komendant Hufca Tarnów ZHP, harcmistrz Maksym Pękosz:
lub ->POBIERZ


Obecnie trwa obóz harcerski w Szklanej Hucie (pow. wejherowski, woj. pomorskie), organizowany przez II Szczep „Orlęta” działający przy Szkole Podstawowej nr 9, na którym przebywa pięćdziesięcioro harcerzy oraz dzieci i młodzieży nie zrzeszonej. Na przełomie lipca i sierpnia grupa harcerzy starszych oraz wędrowników z Hufca Tarnów, wezmą udział w obozie harcerskim w Podgajach (pow. złotowski, woj. wielkopolskie) organizowanym przez Hufiec Podkrakowski. Natomiast w sierpniu grupa harcerzy wyjedzie na skautowy obóz organizowany przez skautów z Veszprem (Węgry) nad jeziorem Balaton.

- Udział tarnowskich harcerzy w obozie skautów węgierskich jest kolejnym krokiem w zacieśnianiu współpracy między naszymi harcerzami, a skautami węgierskimi - mówi harcmistrz Maksym Pękosz - Innym przykładem realizacji tej współpracy był nasz udział w polsko-węgierskim obozie harcerko-skautowym organizowanym przez Hufiec Brzesko, w którym nasi harcerze brali udział w formie dwudniowego biwaku.

Biwak jest najczęstszą i najpopularniejszą formą harcerskiego wypoczynku wakacyjnego, zarówno ze względu na niższe koszty udziału w nim, jak i ze względu na mniejsze komplikacje natury formalno-prawnej.

- W ramach HAL 2009 odbędzie się szereg biwaków, organizowanych przez poszczególne drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze - mówi komendant Pękosz - z których większość zorganizowana będzie na terenie pogórza ciężkowicko-rożnowskiego. W ten sposób realizując zakładane cele wychowawcze, nasi harcerze jednocześnie poznają naszą „małą ojczyznę”.

Harcerska Akcja Letnia to nie tylko imprezy o charakterze wychowawczo-wypoczynkowym ale również okres organizacji imprez patriotycznych. Związek Harcerstwa Polskiego jako największa w Polsce organizacja zajmująca się wychowaniem dzieci i młodzieży aktywnie włącza się w organizację wydarzeń historycznych i patriotycznych.

- Jednym z podstawowych celów ZHP jest wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu i poszanowania historii - mówi harcmistrz Maksym Pękosz - dlatego też, w okresie wakacji będziemy bardzo aktywnie pracowali z młodzieżą zarówno przy okazji odbywających się w Tarnowie i regionie imprez patriotycznych jak i w ramach naszych, harcerskich działań wychowawczych.

Tarnowscy harcerze wezmą udział w obchodach patriotycznych organizowanych m.in. 19 lipca w Białej (rocznica akcji Szarych Szeregów, czyli harcerstwa konspiracyjnego w okresie II wojny światowej), 25 lipca w Radłowie (rocznica akcji „Most III”) czy 15 sierpnia (Święto Wojska Polskiego obchodzone w rocznicę zwycięskiej bitwy warszawskiej 1920 roku). Tak jak w roku 2008, tarnowscy harcerze przeprowadzą w dniu 1 sierpnia „Akcję Kotwica” upamiętniającą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

- Mamy nadzieję, że tegoroczny program Harcerskiej Akcji Letniej będzie atrakcyjny nie tylko dla naszych harcerzy, ale również dla dzieci i młodzieży niezrzeszonej - mówi harcmistrz Maksym Pękosz - warto pamiętać o tym, że wypoczynek z harcerzami jest jedną z najtańszych, a zarazem ciekawych, pouczających i - co chyba najważniejsze dla rodziców - bezpiecznych form spędzania czasu w okresie wakacji.

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą organizacją wychowawczą w Polsce, działającą nieprzerwanie od blisko stu lat, skupiającą ok. 125 tys. osób.


Info: Komenda Hufca ZHP im. gen. Józefa Bema w Tarnowie

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A