Oświadczenie Prezydenta Miasta Tarnowa Ryszarda Ścigały
access_time 2009-07-20 13:15:17
Oświadczenie w sprawie nadania skwerowi w Mościcach imienia Stanisława Opałki.


W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące nazwania skweru w Mościcach imieniem Stanisława Opałki, uprzejmie informuję, że decyzja ta podyktowana była powtarzającymi się od wielu lat wnioskami radnych oraz postulatami mieszkańców w tej sprawie. Inicjatorzy podkreślali zasługi wieloletniego dyrektora Zakładów Azotowych dla rozwoju Tarnowa, a w szczególności dzielnicy Mościce – jej infrastruktury i bazy sportowej. Mają one, ich zdaniem, niepodważalną wartość historyczną.

Mowa przede wszystkim o znacznej rozbudowie Zakładów Azotowych. W dwudziestoletnim okresie, w którym Stanisław Opałko był Dyrektorem Naczelnym przedsiębiorstwa, program o nazwie „Tarnów II” obejmował rozpoczęcie produkcji w zakresie największych inwestycji w polskiej chemii. Dokonano też rozbudowy osiedla przyfabrycznego oraz inwestycji mieszkaniowych w samym Tarnowie. Powstały m.in. osiedle Strusina, pierwszy wieżowiec w Tarnowie przy ul. Kościuszki, tarnowski „mrówkowiec” , hotel robotniczy „Chemik” oraz „szkoła tysiąclatka”. Zbudowano funkcjonalną infrastrukturę sportowo – kulturalną w Mościcach (wybudowano nowy gmach Zakładowego Domu Kultury, krytą i otwartą pływalnię, stadion żużlowo – piłkarski, halę sportową itd. ). Wymienione obiekty były, w owych czasach, najnowocześniejszymi w kraju.

Pragnę przypomnieć, że temat uhonorowania Stanisława Opałki, po raz pierwszy zaistniał przed siedmioma laty podczas kadencji prezydenckiej Józefa Rojka. Na posiedzeniu Komisji ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych Rady Miejskiej, któremu przewodniczył radny Antoni Zięba, wniosek w sprawie nadania imienia tej postaci jednej z tarnowskich ulic, został przyjęty większością głosów. Wymienione w piśmie nazwisko, uznano za godne uhonorowania i wpisano do rejestru oczekujących. Jako Prezydent Tarnowa uznałem, że ze względu na fakt, iż propozycja ta może budzić mieszane uczucia wśród części środowisk, imię Stanisława Opałki otrzyma, nie ulica czy plac, a skwer położony naprzeciwko stadionu sportowego w Mościcach. Zgodnie z zaleceniem prawnym, odbyło się to na mocy jednoosobowego zarządzenia.

Przeprowadziłem w tej sprawie szerokie konsultacje społeczne. O zdanie zapytałem Proboszcza Parafii NMP Królowej Polski, Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego Azotów Tarnów, Przewodniczącego Rady Osiedla nr 8 Mościce, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Mościc, Dyrektor Mościckiego Centrum Kultury oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Tarnowie. Spośród nadesłanych odpowiedzi, większość była pozytywna. Jedynie Dyrektor MCK, ze względu na prowadzone tam prace remontowe oraz reorganizację merytoryczną zmierzającą do utworzenia nowoczesnej placówki, prosiła o odstąpienie od tego zamiaru.

Na koniec, dla uściślenia, jeszcze raz podkreślam, że nadając imię Stanisława Opałki skwerowi w Mościcach kierowały mną, wymienione na wstępie, względy obiektywne – pozwalające uhonorować postać Dyrektora Zakładów Azotowych i budowniczego Tarnowa, a nie ideologiczne. W związku z powyższym uważam, że była to słuszna decyzja i taką powinna pozostać.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...