Zabytkowy park w Radłowie wypięknieje
access_time 2009-06-12 12:43:23
Radłowski, zabytkowy park będzie piękniejszy dzięki pieniądzom powiatu tarnowskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Za 160 tys. zostaną tam wykonane prace pielęgnacyjne w zabytkowym drzewostanie.

Park w Radłowie został utworzony na przełomie XVIII i XIX wieku przez ówczesnego właściciela miejscowego dworu. Rosną w nim głównie drzewa liściaste, które od dobrych kilkudziesięciu lat nie były poddawane pielęgnacji. Park w Radłowie został wpisany do rejestru zabytków w 1971 roku. Obecnie teren parku obejmuje obszar 7,6 ha, z czego 1,08 to stawy.

W dworze znajdującym się w jego centrum mieści się szkoła prowadzona przez powiat tarnowski. – Przez kilka miesięcy w Radłowie zabiegom pielęgnacyjnym poddanych zostanie 670 drzew, na koronach kilku najstarszych i najcenniejszych zostaną umieszczone wiązania liniowe, aby nie uszkodziły ich silne wiatry – informuje Agnieszka Jeleń, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

Dodatkowo powiat tarnowski zabiega o środki z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach których chce odtworzyć historyczny układ komunikacyjny na terenie parku. Chodzi głównie o przywrócenie alejek, którymi mogliby spacerować ludzie szukający tam odpoczynku. Rewitalizacja parku w zabytkowym zespole parkowo – pałacowym w Radłowie ma się zakończyć w 2010 roku.


Info: Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A