Pomoc Ukrainie
access_time 2009-11-04 10:45:43
Odnosząc się do obecnej trudnej sytuacji na Ukrainie, wynikającej z rozprzestrzeniającej się epidemii grypy, miasto Tarnów we współpracy z Caritas Diecezji Tarnowskiej zdecydowało się wesprzeć akcję szerokiej pomocy dla tego kraju, dążącej do złagodzenia skutków tej wyjątkowej sytuacji.

W szczególności, pomocą medyczną miasto chce objąć miasta partnerskie Tarnowa na Ukrainie, tj. Białą Cerkiew, Tarnopol oraz Winnicę. W tym celu, miasto Tarnów zakupi leki i sprzęt medyczny, niezbędny do walki z epidemią grypy, które zostaną przekazane naszym ukraińskim partnerom.

W pomoc, oprócz Urzędu Miasta, zaangażowane zostały także miejskie jednostki medyczne: Szpital im. E. Szczeklika, Zespół Przychodni Specjalistycznych, Mościckie Centrum Medyczne.

Mając powyższe na względzie organizatorzy akcji apelują do wszystkich tarnowskich przedsiębiorców oraz właścicieli hurtowni farmaceutycznych i aptek o przyłączenie się do tej akcji, poprzez zakup i nieodpłatne przekazanie leków przeciwgrypowych oraz masek i rękawiczek jednorazowego użytku.

Niech nasza pomoc będzie żywym dowodem partnerskich relacji łączących Tarnowian z mieszkańcami naszych zaprzyjaźnionych miast na Ukrainie.

Zbiórka lekarstw będzie trwała do 6 listopada (piątek) w budynku Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Goldhammera 3, sala nr 8. Wszelkie szczegółowe informacje nt. rodzaju potrzebnych leków i materiałów medycznych można uzyskać w Urzędzie Miasta Tarnowa pod numerami telefonów: +14 688 27 30, +14 688 28 36 oraz 604 480 103.

Dostarczenie transportu z pomocą na Ukrainę planowane jest wstępnie pod koniec tego tygodnia. Pomoc zostanie rozdzielona pomiędzy poszczególne miasta partnerskie: Tarnopol, Winnicę, Białą Cerkiew.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A